Top

Google Scholar / Google Wetenschap

Google Scholar is a search engine. It provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Open database


Google Scholar is a search engine. It provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites.


Google Wetenschap is een zoekmachine. Het biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur.

U kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvenster: artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties.

De interface is onlangs vergaand vereenvoudigd.Ask your librarian! Save time by starting your support request here and we’ll connect you to an expert. 

Comments are closed.
Back to top