Top

News(papers) International (Lexis Nexis)

LexisNexis provides access to an archive of articles of foreign newspapers.

Open database


LexisNexis provides access to an archive of articles of foreign newspapers: a list of resources and restrictions is available. It doesn’t contain all published articles of the mentioned newspapers due to copyright restrictions.


Via LexisNexis heb je toegang tot een archief met ‘International news’. Op het startscherm kun je de lijst van internationale kranten raadplegen evenals de uitzonderingen. Een aantal artikelen uit genoemde bronnen is niet opgenomen. Dit zijn veelal artikelen van freelancers waarvoor de uitgever geen publicatierecht heeft.


Academic Help: Getting Started  

Academic Help: Easy Search

LexisNexisAcademic View Tutorials on a variety of LexisNexis products (YouTube channel)


Ask your librarian! Save time by starting your support request here and we’ll connect you to an expert.Comments are closed.
Back to top