Top

Staatsalmanak – Overheidsadressen.nl

Deze site bevat de namen, adresgegevens en telefoonnummers van leidinggevenden bij de Rijksoverheid en daaraan gerelateerde organisaties.

Open database

De Staatsalmanak bevat de namen, adresgegevens en telefoonnummers van leidinggevenden binnen het Nederlands bestuur. Daarnaast geeft de Staatsalmanak alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. en daaraan gerelateerde organisaties.
Deze gegevens zijn als volgt verdeeld:

 • Landelijke overheid
  Koninklijke Familie en Huis van Zijne Majesteit de Koning
  Regering, Kabinetten na de Tweede Wereldoorlog en Ministers van Staat
  Staten-Generaal
  Raad van State en Hoge Colleges van Staat
  Gemeenten
  Rechtswezen
  Aruba
  Curaçao
  Sint Maarten
  Bijzondere Gemeenten
  Ministeries
  Samenwerkingsorganen
  Waterschappen
  Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
  Zelfstandige Bestuursorganen

 • Provincies

 • Gemeenten

Ask your librarian! Save time by starting your support request here and we’ll connect you to an expert.

 

Access information:

Log in with the following username and password:
Username: univ8121
Password: ubs2015

Go to database

Comments are closed.
Back to top