Nieuwsbrief december 2016

 

In deze nieuwsbrief

Het lustrumjaar van de Universiteit Maastricht (UM) is bijna ten einde. Voor onze Bijzondere Collecties betekent dit terugkijken op een jaar met enkele mooie evenementen met als absoluut hoogtepunt de reis die twee studenten door China hebben gemaakt. De documentaire die zij van de reis maakten ging donderdag 8 december in première tijdens het ‘New World’-evenement. Deze samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD, Zuyd) resulteerde in een interactieve expositie waarin de hogeschoolstudenten hun creatieve perceptie van onbekende culturen presenteerden. De expositie met creaties in de vorm van kleding, sieraden en andere ontwerpen waren geïnspireerd op reisverslagen uit onze Bijzondere Collecties en de ervaringen van de studenten die de reis door China maakten. 

In deze nieuwsbrief meer over 'Two Girls on Expedition in China: Retracing the footsteps of the Jesuits' en het evenement ‘The New World – Visualiseer het onbekende’. Lees over de Dijksterhuislezing, die wij samen met de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) organiseerden. Verder een impressie van de rondleidingen die wij voorafgaand aan de Dijksterhuislezing en tijdens de derde editie van Festival PAS+ verzorgden. Het 40-jarig bestaan van de UM was tevens een mooie gelegenheid om collega’s en relaties een heuse ‘Special Collections’-paraplu aan te bieden. Aandacht ook voor een aantal Maastrichtse drukken die met donatiegeld zijn gerestaureerd. Tenslotte informeer ik u alvast over onze bijdrage aan het Poëzieparcours in januari en het onderwerp van de gezamenlijke expositie van de UB, het Centre Céramique en het Regionaal Historisch Centrum Limburg tijdens de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair op 10, 11 en 12 maart.  

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.


Drs. Odin L.M.J. Essers
Conservator Bijzondere Collecties Universiteit Maastricht

---

 

Two girls on expedition in China:
retracing the footsteps of the Jesuits

 

Na een reis van 16 dagen van de meest oostelijke naar de meest westelijke plek in China, keerden de twee studenten begin september huiswaarts. Centraal tijdens hun expeditie stond het in de China Illustrata (1667) beschreven reisverslag van de jezuïeten Grueber en d’Orville, die van 1661 tot 1664 van Beijing naar Lhasa reisden. Athanasius Kircher’s encyclopedische werk over het China van de zeventiende eeuw heeft grote indruk gemaakt op de studenten.

Zij verwoorden dit zelf het best in hun post over de laatste reisdag:

"We never met Grueber and d’Orville but today it feels like we did
After reading their stories, studying their travelogues, walking in the same places where they did, feeling the wind blowing on our faces on the top of a mountain and imagining them there as well, maybe reciting a Hail Mary, made us feel like they were traveling with us and it was amazing!"

'Two Girls on Expedition in China’ is daarmee symbolisch voor de waarden waarvoor de Universiteit Maastricht staat: kennisvergaring voortbouwend op al eerder opgedane kennis, een internationale oriëntatie met een open blik naar de wereld kijkend en het uitdagen van de student om zich te ontwikkelen.

Luister, kijk of lees meer:

• Radio-item L1

• Interview Talkin’Business School of Business and Economics

• Blog Two Girls on Expedition in China

---

'The New World': Visualiseer het onbekende 

 

De documentaire die de ‘Two Girls on Expedition in China’ van hun reis hebben gemaakt, beleefde zijn première op donderdag 8 december tijdens het evenement ‘The New World’.

Deze samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek en de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD, Zuyd) resulteerde in een interactieve expositie waarin MAFAD studenten hun creatieve perceptie van onbekende culturen presenteerden. DJ David Ley (Love Foundation) zorgde voor de live-beats en melodieën en het We Festival team zorgde voor de hapjes en de drankjes. De opkomst was hoog en het enthousiasme en de nieuwsgierigheid groot. Hieronder enkele foto’s van het evenement.

Nieuwsgierig naar de documentaire?

Bekijk hier alvast de documentaire trailer.
De documentaire zelf zal in de loop van het eerste kwartaal 2017 beschikbaar worden gesteld via de vernieuwde website van de Bijzondere Collecties. 

---

Dijksterhuislezing & SAE symposium 2016

Op donderdag 13 oktober organiseerde de Stichting Academisch Erfgoed haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Het symposium had als thema: Nieuwe collecties. Over de rol en betekenis van bijzondere verwervingen en nieuw gevormde academische collecties voor onderwijs en onderzoek en de profilering van universiteiten.

De Dijksterhuislezing werd uitgesproken door prof. dr. Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van Wetenschap en Techniek aan de UM en ging over de Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en wederopstanding, in de periode 1750-2000.

De andere presentaties werden verzorgd door Frank Bergevoet van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over nieuwe collecties en hun zorg, Kurt De Belder als bibliothecaris van de Universiteit & directeur Universitaire Bibliotheken Leiden over The Asian Library, Rolf ter Sluis als conservator Universiteitsmuseum Groningen over een herbarium van Spitsbergen en Bart Verschaffel van de Universiteit Gent over werken met de kunstcollectie Charles Vandenhove.

Met meer dan tachtig bezoekers mag dit symposium als een succes worden beschouwd.Hieronder een impressie. 

Website Stichting Academisch Erfgoed

Welkom door prof. dr. Jacob Fokkema, voorzitter van de SAE

Opening door dr. Nick Bos, vice-voorzitter College van Bestuur UM

De sprekers ontvangen als cadeau onze ‘Special Collections’-paraplu

De Dijksterhuislezing wordt uitgesproken door prof. dr. Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van Wetenschap en Techniek aan de UM

Foto's: Joey Roberts (Maastricht)  

---

Bezoeken aan de Bijzondere Collecties

 

Voorafgaand aan de Dijksterhuislezing & het SAE symposium konden geïnteresseerden deelnemen aan een rondleiding langs de Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht met speciale aandacht voor de Jezuïetenbibliotheek.

 

Foto's: Joey Roberts (Maastricht) 

Ook tijdens het Festival PAS+ zette de Universiteitsbibliotheek haar deuren open voor iedereen die meer wilde weten over de pareltjes in haar Bijzondere Collecties.

 

Speciale aandacht was er voor de Limburgse collecties met hoogtepunten als de persoonlijke bibliotheek en brieven- en handschriftencollectie van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp en de documentatiecollectie van de Limburgse schilder Charles Eyck.

 

 

 

Pierre Kemp in zijn werkkamer, achter het bureau waar hij veel mooie poëzie schreef. 


Dit indrukwekkende bureau staat sinds kort in de Parlour van de Universiteitsbibliotheek
aan de Grote Looiersstraat 17.

Noot:
PAS+ is een festival dat plaatsvindt in september en zich uitstrekt over drie avonden vol activiteiten op het gebied van kennis, (straat)theater, (wereld)muziek, dans, video, kunst en cultureel erfgoed.

---

Een bijzondere paraplu

Vanwege het lustrum van de Universiteit Maastricht en de start van het nieuwe academische jaar kregen alle collega’s van de Universiteitsbibliotheek begin september een bijzondere paraplu aangeboden.

De paraplu is ontworpen door kunstenares Astrid Verkoijen uit Cadier en Keer en verbeeldt het ontstaan van de UM en de Bijzondere Collecties.

Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in deze paraplu, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (E: ub-secretariaat@maastrichtuniversity.nl of T: 043 388 5000). De paraplu kost € 24,50.

---

Adopt-a-book

Koppel uw naam op een originele manier aan de Universiteit Maastricht. Bekijk met ons de boeken die in slechte conditie verkeren en adopteer het boek dat u aanspreekt. U kunt er als adoptant trots op zijn dat u daarmee een bijdrage levert aan het behoud van erfgoed met grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek.

Hieronder een selectie Maastrichtse drukken die door het ‘Adopt-a-book’-programma van de ondergang zijn gered. Links ziet u het werk voor de restauratie, rechts na de restauratie.

Foto’s: Sashpapercare en John Tillie Fine Prints.

 

La Religion considérée comme l’unique base du Bonheur… (1787)

Les aventures de Télemaque, fils d’Ulysse (1793)

Beschrijving van het oud en mirakuleus beeld van O.L. vrouw (1834)

Donateur over het door haar geadopteerde boek La Religion considérée comme l’unique base du Bonheur… (1787)

"Hierbij wil ik nog even laten weten dat ik zo blij ben met het ongecompliceerde verloop van het adoptieboek. Niet alleen dat er een verjongd en interessant boek in de Maastrichtse bibliotheek staat, maar ook dat ik weer op het spoor zit van een schrijfster van wie ik nog meer lezen wil."

Wilt u zelf een boek adopteren of een adoptie cadeau doen?

Neem dan s.v.p. contact op via de webpagina van Adopt-a-book of via e-mail met Odin Essers.

---

Poëzieparcours: gedicht Pierre Kemp

Van 2 januari tot 2 februari 2017 vindt de elfde editie van het Poëzieparcours plaats. Het parcours geldt als opmaat voor de Gedichtendag op 26 januari en de Poëzieweek van 26 januari tot 2 februari. Als thema voor de activiteiten is dit jaar humor gekozen, met Jules Deelder als schrijver van het Poëziegeschenk.

Onze bijdrage bestaat deze keer uit het gedicht ‘De la musique avant toute chose’ van Pierre Kemp. Kemp beschrijft in dit gedicht uit 1952 de extase die hij voelt bij het urineren. De titel verwijst naar de eerste regel van het gedicht ‘Ars Poétique’ van de Franse symbolist Paul Verlaine, opgenomen in zijn Choix de poésies uit 1922.

De mini-expositie is te zien in de vitrine bij de doorgang tussen de Grote Looiersstraat en de Nieuwenhofstraat. De vitrine bevat naast een poster met het gedicht, verschillende dichtbundels van Kemp en Verlaine uit Kemps persoonlijke bibliotheek, secundaire literatuur over het gedicht en informatie over de Stichting Pierre Kemp. 

Website Stichting Pierre Kemp 

Kemp, P., & Morriën, A. (1953). Pierre Kemp : Een bloemlezing uit zijn kleine liederen. Amsterdam: Van Oorschot. en Verlaine, P. (1922). Choix de poésies. Paris: Charpentier.

---

Antiquarian Book & Print Fair 2017

Tijdens de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP) op 10, 11 en 12 maart organiseren wij samen met het Centre Céramique en het Regionaal Historisch Centrum Limburg een expositie over kruidboeken in onze collecties en die van het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

De keuze voor dit onderwerp hangt samen met een stageopdracht van vier studenten van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Naast een definitiebepaling en historische beschrijving, levert deze opdracht een overzicht op van kruidboeken die zich op dit moment in de verschillende collecties bevinden.

Laat u betoveren

Onze gezamenlijke bijdrage aan de MABP bestaat uit prachtige (met de hand ingekleurde) kruidboeken uit de vroegmoderne tijd tot de late achttiende eeuw. Zo kunt u originele werken bekijken van fysici en botanisten als Dodoens en Fuchs.

Daarnaast informeren wij u over de medicinale werking en de symboliek van de kruiden. Wist u bijvoorbeeld dat de giftige alruinwortel (of Mandragora) door zijn antropomorfe kenmerken magische krachten zou bezitten? En dat het verwijderen van de wortel volgens de overlevering door een hond moest gebeuren en vergezeld van trompetgeschal? Zo werd een gewisse dood voorkomen en werden de oren beschermd tegen het schreeuwen van de plant.

Bezoek onze expositie en laat u betoveren door deze mix van kruiden, boeken, genezing en symbolen.

Website MABP

De Nederlandtse herbarius of kruydt-boeck. Amsterdam: wed. Michiel de Groot. Titelpagina

De Nederlandtse herbarius of kruydt-boeck. Amsterdam: wed. Michiel de Groot. (p.150 / 151)

Fuchs, L. (1543). De historia stirpivm commentarii insignes.Parisiis: Apud Iacobum Bogardum, sub insigni D. Christophori .....

---

Tot slot

 

Helpt u ons ook mee om de erfgoedcollecties toegankelijk te maken en te houden? Als Vriend van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds maakt u verschillende projecten mogelijk. Met de hulp van onze vrienden hebben we unieke boekwerkjes kunnen laten restaureren en jaargangen van tijdschriften digitaal doorzoekbaar laten maken. Als vriend kunt u rekenen op exclusieve uitnodigingen voor exposities en colleges. Steun ons vanaf €50 per jaar, of met een eenmalige donatie.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u vriend worden van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds of een boek adopteren? Neem dan gerust contact op met conservator Odin Essers.

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling voor en bijdragen aan het Academisch Erfgoed Maastricht!


T +31 43 388 5027
E odin.essers@maastrichtuniversity.nl 


Bezoek onze website op: http://umlib.nl/aemfonds

 

Het logo van deze nieuwsbrief is een detail uit Transfer Design, een van de twaalf choreografische fantasieën van Pierre Kemp, gemaakt in 1931. 

---

Deze nieuwsbrief bevat helemaal onderaan een persoonlijke link waarmee u uw abonnement kunt beheren.

Indien u iemand anders wilt attenderen op onze nieuwsbrief, stuur dan niet deze e-mail door, maar verwijs naar het AEMF nieuwsoverzicht. Daar staat een overzicht van alle nieuwsbrieven en kan men zelf een abonnement nemen.