Groot digitaliseringsproject na-oorlogse kranten [Dutch]

Groot digitaliseringsproject na-oorlogse kranten [Dutch]

De Koninkijke Bibliotheek (KB) en de Persgroep tekenden eind maart een overeenkomst. Ze gaan de komende jaren samen belangrijke na-oorlogse landelijke en regionale kranten online beschikbaar maken. De Persgroep stelt de titels uit haar bezit ter beschikking en de KB spant zich in om die te digitaliseren en hiervoor fondsen te werven. De gedigitaliseerde kranten zullen uiteindelijk via de database …

Read more...

---

Please visit the Online Library for more information and our services

HomeSearch & Collections - Using the library 

Skills & Support - Library portals - About the library 

---

Thank you for subscribing to the Library update.

This email update contains a link to your personal subscription settings. 
You can manage your subscription 
by using the links below.

If you forward or share email updates, always use an archived version without subscriber information. Follow this link to the Library Update archive.

If you have questions or remarks, please use our Contact & Support form.