Op zoek naar gezondheidsstatistieken? (Dutch only)

Op zoek naar gezondheidsstatistieken? (Dutch only)

Hoeveel mensen overlijden jaarlijks aan longkanker? Wat is de incidentie van valongevallen bij 65-plussers? Wat is het gemiddeld aantal voorschriften geneesmiddelen per persoon per jaar? Wat zijn de jaarlijkse zorguitgaven van zorgverzekeraars aan de Zorgverzekeringswet?

Read more...

---

Please visit the Online Library for more information and our services

HomeSearch & Collections - Using the library 

Skills & Support - Library portals - About the library 

---

Thank you for subscribing to the Library update.

You can manage your subscription or subscribe to other library updates
by using the links at the bottom of this email.