In deze nieuwsbrief

 

Boeken overleven ons. Een confronterende maar ook mooie gedachte. Onze boeken bestaan waarschijnlijk nog steeds lang nadat wij er niet meer zijn. En zo zullen ook de werken uit onze Jezuïetencollectie ons en wellicht toekomstige generaties overleven. Overleven betekent ook levend houden. Vandaar dat we het gebruik van de boeken uit deze collectie stimuleren met facultaire projecten en onderdelen daarvan maatschappelijk inzetten samen met regionale en landelijke partners.

In deze nieuwsbrief passeert een aantal van deze projecten de revue. Zo hebben wij op zaterdag 7 november tijdens een evenement in Centre Céramique onze nieuwe website Gedrukt in Maastricht gelanceerd. De website is één van de resultaten van het gelijknamige project over de Maastrichtse boekdrukgeschiedenis. Lees verder over de aan de Wikipedia community uitgereikte Erasmusprijs en onze wikicafés, een spin off van het reisboekenproject Op Expeditie. SenUM, de Vereniging van oud-medewerkers van de Universiteit Maastricht, heeft een bezoek gebracht aan onze collecties. In deze nieuwsbrief een impressie van dit bezoek.

U wordt bijgepraat over de activiteiten van de Pierre Kemp Stichting, zoals de digitalisering van zijn elpeeverzameling. En over de adoptie van het unieke werkje Aus der Molecular-Welt, waarvan maar vijf exemplaren in de wereld bekend zijn! Ten slotte aandacht voor Albert Einstein, die honderd jaar geleden zijn relativiteitstheorie presenteerde, en het 40 jarig jubileum van de Universiteit Maastricht.


Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Drs. Odin L.M.J. Essers
Conservator Bijzondere Collecties Universiteit Maastricht

---

Gedrukt in Maastricht: de website

 

Op zaterdag 7 november werd in Centre Céramique in Maastricht de website van het project Gedrukt in Maastricht gelanceerd. Na een inleidende lezing van historicus Emile Ramakers over de Maastrichtse boekdrukgeschiedenis, werd met een druk op de knop de website officieel gepresenteerd. 

Speciale aandacht ging uit naar het ‘adopt-a-book’-programma, een mogelijkheid voor geïnteresseerden om een Maastrichtse druk te adopteren en op die manier bij te dragen aan het project. 

Voor meer informatie over het project en de geplande activiteiten: www.gedruktinmaastricht.nl

---

Erasmusprijs 2015: Wikipedia 

Op woensdag 25 november is de prestigieuze Erasmusprijs uitgereikt aan de Wikipedia Community. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een voor Europa buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein.  

Tijdens de plechtigheid werd ook de toegenomen interactie tussen (wetenschappelijke) bibliotheken en Wikipedia benadrukt. Onze bijdragen aan het project Expeditie Wikipedia zijn hier een concreet voorbeeld van. Wikipedia ontvangt de prijs omdat zij de verspreiding van kennis heeft bevorderd door een allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten.

De initiatiefnemers van Wikipedia hebben daarvoor een nieuwe en effectieve democratische vorm ontworpen. De prijs wordt in het bijzonder toegekend aan Wikipedia als community - de gezamenlijke onderneming van tienduizenden vrijwilligers die, wereldwijd, helpen vorm te geven aan dit initiatief.

www.erasmusprijs.org

De drukbezochte uitreiking van de Erasmusprijs vond plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam

---

Wikicafés 

 

Een aantal enthousiaste Wikipedia-vrijwilligers heeft in november en december drie zogenaamde wikicafés georganiseerd. Studenten konden vragen stellen over Wikipedia en haar zusterprojecten aan ervaren Wikipedians en om hulp vragen bij het schrijven van artikelen. 

Al in 2014 en 2015 zijn er bij de Universiteit Maastricht verschillende Wikipedia-sessies gehouden, als open workshops en als onderdeel van een cursus. Zo heeft u in Nieuwsbrief 6 (juli 2015) kunnen lezen over de erfgoedcollegereeks Op Expeditie, een samenwerking tussen Wikimedia Nederland, docenten van de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen (FdCMW)  en de Universiteitsbibliotheek. 

Vaardigheidstraining "Be Bold": Knowledge Sharing on Wikipedia is onderdeel van de "Sharing Culture" module van de Master Media Culture, najaar 2015, wikicafé 2

 

Meer informatie leest u:

• op de website van het Wikipedia-educatieprogramma en

• op de Wikipedia-pagina van de ‘Sharing Culture’-module van de FdCMW 

---

Bezoek SenUM

 

Veertig leden van SenUM, de vereniging van oud-medewerkers van de Universiteit Maastricht, brachten op dinsdag 13 oktober een bezoek aan onze bijzondere (Jezuïeten)collectie. 

Na ontvangst met koffie en een Limburgs stukje vlaai kregen ze alle ins en outs te horen over de oorsprong en rijkdom van deze collectie. Het bleef niet bij woorden, ze konden de pareltjes van deze collectie ook ruiken, bekijken en zelfs voelen.

De interesse in de collectie was groot vanwege de rol die enkele SenUM-leden vroeger bij de oprichting van de Universiteitsbibliotheek en bij de aankoop van de collectie hadden gespeeld. Kortom, een geslaagde middag.

Vorsterman van Oyen, A. A., & Epen, J. C. P. v. (1885). Stam- en wapenboek van aanzienlijke nederlandsche familie͏̈n, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Groningen: Wolters

Vesalius, Andreas, is Andries van Wesel, Boerhaave, H., Albinus, B. S., Verbeek, J. (., Du Vivié, J. (., & Verbeek, H. (. (1725). Andreae vesalii invictissimi caroli V. imperatoris medici opera omnia anatomica & chirurgica. Lugdunu Batavorum;Lugduni Batavorum;: Apud Joannem du Vivie

---

Pierre Kemp Stichting

 

In Nieuwsbrief 5 (januari 2015) las u over de oprichting van de Pierre Kemp Stichting, een stichting met als doel behoud en uitbreiding van het erfgoed van Kemp. Zij doet dit door zijn werk te promoten en voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te maken.

Op de website pierrekemp.nl vindt u gedichten, brieven en schilderijen van Kemp, besprekingen van zijn werk, biografische en literairhistorische notities, anekdotes, foto’s, geluidsopnames, muziek, filmpjes en nieuws met betrekking tot het werk van de dichter.

Bent u specifiek geïnteresseerd in de briefwisseling tussen Kemp en de Nederlandse biograaf, literatuurhistoricus en letterkundige dr. Harry G.M. Prick, bekijk deze dan online via www.maastrichtuniversity.nl/bibliotheek/pierrekempbrieven.htm

De stichting heeft de grammofoonplatencollectie van Kemp verworven en deze ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Maastricht. In het voorjaar van 2016 wil de stichting een soiree organiseren, een avond met muziek en poëzie van Pierre Kemp.

Verder heeft de Gemeente Maastricht toegezegd het beeld van Kemp in het stadspark op te knappen, zodat ook het daarop aangebrachte gedicht weer is te lezen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

---

Adopties: zij gingen u voor

 

Koppel uw naam op een originele manier aan de Universiteit Maastricht. Bekijk met ons de boeken die in slechte conditie verkeren en adopteer het boek dat u aanspreekt. U kunt er als adoptant trots op zijn dat u daarmee een bijdrage levert aan het behoud van erfgoed met grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek.

Onlangs is het werkje Aus der Molecular-Welt van de Duitse chemicus en geschiedkundige Hermann Kopp gerestaureerd. Uniek vanwege inhoud en stijl, maar vooral omdat van deze privé-druk uit 1882 maar vijf exemplaren bekend zijn in de wereld. Kopp schreef deze fantasie over de sub-microscopische wereld voor zijn professionele collega’s. Hij presenteert serieuze theorieën op een speelse manier door atomen en moleculen als personen voor te stellen die op elkaar reageren, zelfs in de vorm van dialogen (1). Het geadopteerde werk wordt momenteel gedigitaliseerd.

Hieronder alvast enkele afbeeldingen (2).

Wilt u meer weten over dit initiatief, een boek adopteren of een adoptie cadeau doen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk uw voordelen alvast op: www.maastrichtuniversity.nl/bibliotheek/adoptabook.htm

 

(1) Zie ook Kopp, H., & Rocke, A. J. (2012). From the molecular world: A nineteenth-century science fantasy. Heidelberg: Springer. Geannoteerde, Engelse vertaling met voorwoord van wetenschapshistoricus Alan Rocke. Te leen bij de Universiteitsbibliotheek Maastricht
(2) Foto’s van ons exemplaar zijn gemaakt door restauratieatelier Sashpapercare. De andere foto is van Springer.com

---

Spotlight: Albert Einstein en het internationaal jaar van het licht

 

Precies 100 jaar geleden publiceerde natuurkundige Albert Einstein (1879–1955) zijn algemene relativiteitstheorie. 2015 is ook het internationaal jaar van het licht, een natuurfenomeen dat in zijn theorieën een belangrijke plaats inneemt. 18 april 2015 was het 60 jaar geleden dat hij stierf.

De Universiteitsbibliotheek heeft in haar collecties meer dan 50 boeken van en over Albert Einstein. In deze Spotlight een selectie, ingedeeld in drie categorieën: zijn leven (deels autobiografisch), filosofie en relativiteitstheorie.

---

Universiteit Maastricht op zoek naar erfgoed


9 januari 2016 is voor de ‘jonge’ Universiteit Maastricht een bijzonder moment: het instituut komt dan op middelbare leeftijd en draagt 40 jaar geschiedenis met zich mee. Voor de Kunst- en Erfgoedcommissie is dit lustrum aanleiding om op zoek te gaan naar de talloze sporen die de universiteit op het gebied van erfgoed, zowel materieel als immaterieel, heeft nagelaten.  

In de december-nieuwsbrief van de Stichting Academisch Erfgoed besteedt conservator Annemieke Klijn aandacht aan dit bijzondere erfgoed. Volg de bovenstaande link en lees meer over sleutelfiguren, oude schoenendozen en historische foto’s. 

Een uitgelaten Sjeng Tans op de dansvloer tijdens
het volksfeest na de plechtigheid

---

Tot slot

 

Helpt u ons ook mee om de erfgoedcollecties toegankelijk te maken en te houden? Als Vriend van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds maakt u verschillende projecten mogelijk. Met de hulp van onze vrienden hebben we unieke boekwerkjes kunnen laten restaureren en jaargangen van tijdschriften digitaal doorzoekbaar laten maken. Als vriend kunt u rekenen op exclusieve uitnodigingen voor exposities en colleges. Steun ons vanaf € 50 per jaar, of met een eenmalige donatie.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u vriend worden van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds of een boek adopteren? Neem dan gerust contact op met conservator Odin Essers.

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling voor en bijdragen aan het Academisch Erfgoed Maastricht!


T +31 43 388 5027
E odin.essers@maastrichtuniversity.nl

 


Bezoek onze website op: http://umlib.nl/aemfonds. Hier vindt u ook het archief van eerder verschenen nieuwsbrieven.

---