Het kerkbestuur van de RK Parochie H. Remigius in Simpelveld heeft een zeer bijzondere renaissance-atlas uit 1628 in bruikleen gegeven aan de Universiteit Maastricht. Dinsdag 14 juli vindt de ondertekening plaats van de bruikleenovereenkomst waarmee dit juweel van graveerkunst beschikbaar komt voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Het gaat om de 10e druk van de Mercator-Hondius atlas uit 1628. De atlas is kerkelijk kunstbezit van de RK Parochie H. Remigius in Simpelveld en bevond zich tot nu toe achter gesloten (kluis)deuren in de sacristie en pastorie.

Pastoor René Pisters licht het besluit toe: “Het kerkbestuur van de parochie Simpelveld stelt gebruik van deze atlas zeer op prijs, vooral ten behoeve van studie en wetenschap. Vandaar dat gekozen is voor het onderbrengen in een daartoe uitgeruste academische instelling zoals de Universiteitsbibliotheek Maastricht, die tevens professionele bewaarcondities voor dit erfgoed kan garanderen.“ De bewaarcondities voor cultureel erfgoed zijn in de Universiteitsbibliotheek optimaal. De atlas blijft daarmee in Maastricht niet alleen zichtbaar, maar ook in stand voor de toekomst.

150 juweeltjes van graveerkunst

De 10e editie van de atlas is gemaakt in het jaar 1628 en heeft meer dan 150 kaarten. Stuk voor stuk juweeltjes van graveerkunst. Opvallend zijn de enorme hoeveelheid details en de realistische weergave van de toen gekende wereld. Deze editie bezit handgekleurde kaarten en deze druk is de eerste waar Hondius zijn naam heeft gezet onder enkele Mercator-kaarten. In Nederland beschikt alleen de Stadsbibliotheek Maastricht over een exemplaar van deze atlas.

Feestelijke ondertekening

De ondertekening van de bruikleenovereenkomst op 14 juli heeft een feestelijk karakter, met lezingen van stadshistoricus Roelof Braad over het bijzondere karakter van de atlas en van conservator Odin Essers over het gebruik van de atlas voor onderwijs en onderzoek. Aansluitend ondertekenen beide partijen de overeenkomst.

Jodocus Hondius

De uit Vlaanderen afkomstige Jodocus Hondius (1563-1612) is vooral bekend als heruitgever van de atlassen van Gerardus Mercator. Hij kocht Mercators koperplaten in 1604 en breidde de atlas in 1606 met 36 nieuwe kaarten uit; tot 1636 verschenen nieuwe, vermeerderde edities in verschillende talen.

 

Noot voor de pers:
Media zijn van harte uitgenodigd om de ondertekening op 14 juli bij te wonen. De bijeenkomst start om 16 uur en vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek (Grote Looierstraat 17). Aanmelden kan via tel. 043 38 85 001 of e-mail ub-secretariaat@maastrichtuniversity.nl

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij Odin Essers, conservator Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Maastricht, tel. 043 38 85 027, e-mail odin.essers@maastrichtuniversity.nl

Pin It on Pinterest

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: