GLIN – Grey Literature in the Netherlands

Databases
 

GLIN contains bibliographical data of government publications and publications of universities and other scientific institutions and of theses, published in The Netherlands.

GLIN contains bibliographical data of government publications and publications of universities and other scientific institutions and of theses, published in The Netherlands. GLIN contains over 110,000 titles. The title data are extracted from publications received by the Deposit Library of Dutch publications of the Royal Library. Data are available from 1982 onward, updated every week. Access to GLIN is free for Maastricht University staff and students.

Besides standard search keys such as all words, title words, author, corporation, ISBN (book number), update date, etc, so called Brinkman keywords have been added to the references. Search tip: replace the option ‘search’ in the first window by ‘browse’, select the option ‘Brinkman keywords’ in the second window and type a (part of a) search term in the empty search field. The index (alphabetical list) of Brinkman keywords will be presented starting with your search term: you can browse the index and select a term of your choice. You can refine your search in advance by means of several drop down menus and make combinations by using Boolean operators (and, or, not). You can also make several additional selections in advance: on year, or period of publication and on material. Concerning the presentation of the search results you can choose between sort ‘by relevance’ or ‘year of publication’. Help screens are available.

GLIN bevat bibliografische gegevens van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties. De GLIN-database bevat ruim 110.000 titels. De titelgegevens worden ontleend aan de publicaties ontvangen door het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten is de periode 1982 – heden. Aan het bestand worden wekelijks nieuwe gegevens toegevoegd. Het gebruik van GLIN is gratis voor gebruikers van de Universiteit Maastricht.

Naast standaard zoeksleutels als: alle woorden, titelwoorden, auteur, corporatie, ISBN-nummer, update datum etc. zijn ook zogenaamde Brinkman-trefwoorden aan de titels toegekend. Zoek tip: door de optie ‘zoeken’ in het eerste keuzevenster te vervangen door ‘scannen’, in het tweede venster de optie Brinkman-trefwoord te selecteren en vervolgens in het zoekveld een (deel van) een zoekterm in te vullen, stap je op dat punt in de index (alfabetische lijst) van Brinkman-trefwoorden: je kunt door de index bladeren en een zoekterm selecteren. Selecteer je  ‘Geavanceerd’ dan kun je jouw zoekactie vooraf verfijnen met behulp van diverse drop down menu’s en combinaties maken door middel van Booleaanse operatoren (en, of, niet). Ook kun je de wijze van sorteren kiezen (op relevantie of op jaar van uitgave) en kun je vooraf selecties maken: op basis van jaar of periode van uitgave en op materiaalsoort. Helpschermen zijn beschikbaar.

  • Max. file size: 64 MB.
    jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
  • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest