Google Scholar / Google Wetenschap

Databases
 

Google Scholar is a search engine. It provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Google Scholar is a search engine. It provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites.

Google Wetenschap is een zoekmachine. Het biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur. U kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvak: artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties.
  • Max. file size: 64 MB.
    jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
  • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest