OpMaat

Databases

 

Online platform waarin de volledige teksten van officiële overheidspublicaties (o.a. Kamerstukken), wetteksten en rechterlijke uitspraken te raadplegen zijn. Inclusief de module OpMaat Bestuursrecht.

In deze databank zijn de volledige teksten van officiële overheidspublicaties (o.a. Kamerstukken) vanaf 1 januari 1995, wetteksten en rechterlijke uitspraken te raadplegen. Daarnaast zijn ook alle uitspraken uit de tijdschriften ‘Jurisprudentie Arbeidsrecht’ (JAR) vanaf 1991 en ‘Jurisprudentie Onderneming & Recht’ (JOR) vanaf 1992 en Rechtspraak.nl raadpleegbaar.

De module OpMaat Bestuursrecht is geïntegreerd in OpMaat.

Via OpMaat wordt toegang geboden tot:

 • Officiële Publicaties uit Nederland (Staatsbladen, Regelgeving Nederlandse Staatscourant, Tractatenbladen en Parlementaire stukken) vanaf 1 januari 1995
 • Nederlandse Wet- en Regelgeving
  • Geconsolideerde teksten van Wetten, inclusief rijkswetten; KB’s, inclusief Amvb’s en RijksKb’s vanaf 1 april 1996
  • geconsolideerde teksten van ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2003
  • geconsolideerde teksten van beleidsregels, circulaires, regelingen PBO, Openbare lichamen van bedrijf en beroep, regeling ZBO’s vanaf 1 mei  2005
 • Verdragen vanaf 1971 – …
 • Jurisprudentie (inclusief een selectie van Rechtspraak.nl)
 • Commentaren
 • Literatuur
 • Tijdschriften
 • Nieuws
 • Tools.

De module OpMaat Bestuursrecht biedt de voor de (algemeen) bestuursrechtelijke praktijk relevante:

 • Nederlandse wet- en regelgeving
 • Officiële publicaties
 • Europese richtlijnen en verordeningen
 • Jurisprudentie:
  • het complete archief van Jurisprudentie Bestuursrecht «JB» vanaf jaargang 1994
  • jurisprudentie uit het complete archief van European Human Rights Cases («EHRC») vanaf jaargang 1999
  • «JB Select»
  • jurisprudentie uit Uitsprakenbundel Wbp.
 • Commentaar: artikelsgewijs commentaar op de «Algemene wet bestuursrecht» en «Wet Openbaarheid van Bestuur»
 • Tijdschriften:
  • Het complete archief van «JBPlus»
  • Artikelen uit Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht (PB) vanaf jaargang 2010.
 • Max. file size: 64 MB.
  jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
 • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest