Overheid.nl

Databases

 

Overheid.nl geeft toegang tot onder meer de Nederlandse Officiële publicaties en alle Nederlandse wet- en regelgeving vanaf 1995.

Overheid.nl is een vrij toegankelijke website die toegang geeft tot informatie van overheidsorganisaties in Nederland, zowel regionaal als landelijk.

Onder het tabblad ‘Overheidsinformatie’ vind je het onderdeel ‘Officiële bekendmakingen’ en ‘Wet- en regelgeving’ .

In het onderdeel Officiële bekendmakingen vind je de Officiële bekendmakingen van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling en de publicaties van het parlement.
De publicaties van het Tractatenblad worden elektronisch ontsloten vanaf 1951, en van de Staatscourant en het Staatsblad vanaf 1 januari 1995. Met dien verstande dat van Staatscouranten uitgegeven vóór 1 april 2009 niet alle publicaties op de website zijn opgenomen. In elk geval wel beschikbaar zijn:

 • Departementale regelgeving Staatscourant
 • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
 • Algemeen verbindendverklaringen van cao’s

Vanaf 1 januari 2013 worden de officiële bekendmakingen van decentrale overheden gepubliceerd in Gemeentebladen, Provinciale bladen of Waterschapsbladen.

Het archief van de Parlementaire documenten gaat terug tot 1 januari 1995 en omvatten de

 • Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer
 • Handelingen Eerste en Tweede Kamer
 • Kamervragen Eerste en Tweede Kamer
 • Agenda’s Eerste en Tweede Kamer

In het onderdeel Wet- en regelgeving vind je de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de wetten en regels die per 10 oktober 2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Opgenomen zijn de geconsolideerde teksten. Daarbij wordt informatie geboden over wijzigingshistorie en publicatiebronnen.

De geldende wet- en regelgeving is opgenomen vanaf 1 mei 2002 inclusief de wet- en regelgeving die na deze datum is vervallen, ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2003, verdragen vanaf 1 januari 2005 en beleidsregels, regelgeving van ZBO’s en PBO’s vanaf 1 mei 2005.

Met de zoekfunctie kun je op basis van trefwoorden en combinaties van trefwoorden zoeken in de inhoud van de publicaties. Wanneer je zelf al bepaalde informatie hebt over de publicatie(s) die je zoekt, dan kun je daarvan gebruik maken. Je kunt zoeken op publicatienummer, publicatiedatum en publicatiesoort.
Wet- en regelgeving biedt de mogelijkheid teksten van wet- en regelgeving te raadplegen zoals ze gelden op een ingestelde datum. Er zijn uitgebreide zoekmogelijkheden waarmee je zowel in de tekst zelf als in de bijbehorende wetstechnische informatie kunt zoeken. De wetstechnische informatie bestaat onder meer uit een bronnenoverzicht met betrekking tot de publicatie en inwerkingtreding.

 • Max. file size: 64 MB.
  jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
 • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest