Public Intelligence

Databases

 

Public Intelligence is een platform van Legal Intelligence speciaal voor de publieke sector. Het biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig relevante, praktische en juridische informatie uit openbare en uitgeversbronnen te vinden. Public Intelligence integreert bovendien de officiële publicaties van de rijksoverheid en lagere overheden.

Only in Dutch.

Public Intelligence doorzoekt via een interface een groot aantal bronnen in een keer, waaronder bronnen van juridische uitgevers en vrij toegankelijke openbare bronnen. Beschikbaarheid van specifieke bronnen is afhankelijk van de afgesloten licenties tussen de Universiteitsbibliotheek en de uitgevers. De openbare bronnen die doorzocht worden verschillen van die in Legal Intelligence en Tax Intelligence.
Aanvullende functies als dossiervorming en het instellen van voorselecties en attenderingen zijn beschikbaar.

Het kan zijn dat je niet direct bij Public Intelligence terecht komt. Het platform dat het laatst gebruikt werd wordt opgestart. Er kan altijd geschakeld worden tussen toegang tot de drie platformen Public Intelligence, Legal Intelligence en Tax Intelligence.
Wil je ander platform kiezen

 1. plaats je muiswijzer op het pijltje naast je gebruikersnaam
 2. kies een ander platform uit het menu en klik op de naam van dat platform
 3. je schakelt naar het geselecteerde product.

In Public Intelligence zijn standaard de primaire rechtsbronnen (regelgeving, verdragen, rechtspraak en parlementaire geschiedenis) opgenomen.
Zo worden onder meer de volgende openbare bronnen doorzocht:

 • Alle lokale regelingen (gemeentelijk, provinciaal, samenwerkingsverbanden)
 • Alle regelgeving (wetten, KB’s, AMvB’s, verdragen etc.) vanaf mei 2002 in geconsolideerde vorm
 • Alle kamerstukken en handelingen vanaf 1814 en alle Staatsbladen vanaf 1995
 • Alle rechtspraak van het Hof van Justitie EU, alle EU-regelgeving en veel andere EU-informatie
 • De documenten van de belangrijkste Nederlandse toezichthouders (NMa, OPTA, AFM, DNB enz.)
 • EU Curia
 • Eur-Lex (Europese Unie)
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
 • Leidraad voor juridische auteurs
 • Overheid.nl
 • Overheidsorganisaties
 • Rechtspraak.nl
 • Rijksoverheid.nl
 • Statengeneraaldigitaal.nl
 • Tuchtrecht.nl
 • Wetten.nl

Daarnaast worden de bronnen van de volgende Nederlandse uitgevers doorzocht:

 • Ars Aequi
 • Boom Juridische uitgevers
 • Kluwer
 • Paris
 • SDU
 • Max. file size: 64 MB.
  jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
 • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest