Staten-Generaal Digitaal

Databases

 

De collectie van Staten Generaal Digitaal is onderdeel geworden van de website Overheid.nl en te benaderen via een afzonderlijke zoekpagina. Selecteer ‘Parlementaire Stukken’ > Zoeken in historische publicaties (1814 – 1995).

De website bevat alle Handelingen (Kamerverslagen) van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bijlagen bij de Handelingen (Kamerstukken) en Aanhangsels (Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995.

Hoe zoek ik in historische parlementaire documenten?
De verzameling historische parlementaire documenten omvat Handelingen, Kamerstukken, en Kamervragen van voor 1 januari 1995. Je kunt zoeken in deze verzameling via het zoekscherm voor historische parlementaire documenten.

Gezocht kan worden op:

 • Trefwoord
  Je kunt op trefwoord zoeken in de gehele tekst van documenten, maar ook enkel in de titel. Indien je op een zinsnede, meerdere woorden in een bepaalde volgorde, wilt zoeken, zet je de trefwoorden tussen quotes. Indien je alleen resultaten wilt zien waarin een trefwoord niet voorkomt, zet u een minteken voor het trefwoord.
 • Documentsoort
  Standaard worden alle documentsoorten doorzocht. Je kunt ook aangeven dat je in één of meer specifieke documentsoorten wilt zoeken, zoals bijvoorbeeld Kamerstukken. Je vinkt daarvoor de gewenste documentsoorten aan. Na het selecteren van een specifieke documentsoort verschijnen gedetailleerde gegevens die voor de geselecteerde documentsoort van toepassing zijn. Indien je wilt, kun je ook op deze gedetailleerde gegevens zoeken binnen de geselecteerde documentsoort. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken binnen alle Kamerstukken die ingediend zijn in een bepaalde periode.
 • Handelingen
  De Handelingen zijn de officiële geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer.
  Je kunt de Handelingen doorzoeken op een dossiernummer dat is besproken in de vergadering. Je kunt een of meerdere sprekers opvoeren die in de vergadering aan het woord zijn geweest. Daarnaast kun je een periode opgeven waarin de vergadering plaats gevonden heeft. De Handelingen werden in die tijd op papier gedrukt en gebonden in boekwerken en hebben zodoende ook paginanummers, waar je ook op kunt zoeken.
 • Kamerstukken
  Een Kamerstuk is een document dat in bijna alle gevallen is gewisseld tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement en dat is gepubliceerd binnen een dossier.
  Een Kamerdossier kent een dossiernummer. Een dossier bevat vaak meerdere Kamerstukken, elk met een eigen ondernummer. Je kunt op zowel het dossier- als het ondernummer zoeken. De notatiewijze die wordt gebruikt voor het dossiernummer bevat geen spatie tussen de vijf cijfers. Na de vijf cijfers volgt een minteken bij het voorkomen van eventuele achtervoegsels, zoals een hoofdstuknummer of Raadnummer. Bijvoorbeeld: 21123, of 21501-21.
  Je kunt daarnaast zoeken op de achternaam of de naam van het departement door wie het Kamerstuk is ondertekend. Tenslotte kun je een periode opgeven waarin het Kamerstuk is ingediend.
 • Kamervragen
  Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. De bewindspersonen moeten de vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Alle door Kamerleden schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden die de regering daarop heeft gegeven worden gepubliceerd als zogenaamde Aanhangsels bij de Handelingen. Je kunt Kamervragen doorzoeken op het aanhangselnummer. Bovendien kun je zoeken op de achternaam van het Kamerlid dat vragen heeft ingediend en op de achternaam van de ontvangende bewindspersoon. Tenslotte kun je ook aangeven in welke periode de vraag ingediend en beantwoord is.
 • Organisatie
  Standaard doorzoek je parlementaire documenten van beide Kamers en de Verenigde Vergadering. Een Verenigde Vergadering is een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Indien je zoekt op de Tweede Kamer, vind je ook publicaties van uitgebreide en openbare commissievergaderingen (UCV/OCV). Je kunt een specifieke Kamer selecteren indien u gerichter wilt zoeken.
 • Vergaderjaar
  Je kunt zoeken op parlementair vergaderjaar. Je kunt één of meerdere vergaderjaren kiezen door deze aan te klikken en vervolgens je keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle vergaderjaren.
 • Max. file size: 64 MB.
  jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
 • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest