StatLine (CBS)

Databases

 

Statline is the electronic database of the CBS (Dutch Central Statistics Office).

Statline is the electronic database of the CBS (Dutch Central Statistics Office). It contains information about many social and economic subjects in table or graphic format. The availability of historical data depends on the subject. However, historical series are available. New data are added regularly (see the main category ‘new tables’ in the ‘webselector’).

You can search data by key words, using either a free query or an advanced query. The data can also be searched by using the ‘webselector’. Via this link, first the main categories are selected, after which specific data can be searched. A help function is available online. 

The results can be displayed in table format or graphically. The data can also be exported to an excel file. Some data is also available in English (click English language button at the top of the page), but not all data can be presented in English (e.g. some of the main categories in the ‘webselector’ are missing).

Statline is de elektronische databank van het CBS. Deze bevat statistische informatie over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de vorm van tabellen en grafieken. De beschikbaarheid van historische data is afhankelijk van het onderwerp. Er worden historische reeksen aangeboden. Nieuwe data worden regelmatig toegevoegd (zie in webselector de hoofdgroep ‘nieuwe tabellen’).

Naast de mogelijkheid om te zoeken met trefwoorden kan met behulp van een Webselector een keuze worden gemaakt uit alle publicaties die zijn opgenomen in StatLine. Via de link ‘zoeken’ kan er met behulp van trefwoorden vrij of geavanceerd gezocht worden. Via de link ‘webselector’ wordt er eerst op de hoofdgroepen geselecteerd, waarna specifieke data gezocht kunnen worden. Er is online een helpfunctie beschikbaar. 

De gevonden resultaten kunnen in tabel of grafiekvorm worden weergegeven. Ook kunnen de data geexporteerd worden naar bv. een excel bestand. Een deel van de data wordt ook in het Engels aangeboden (klik bovenaan op de Engelse taal knop), maar niet alle data zijn in het Engels beschikbaar (bv. een aantal hoofdgroepen in de ‘webselector’ wordt niet weergegeven).

  • Max. file size: 64 MB.
    jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
  • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest