Tax Intelligence

Databases

 

Tax Intelligence is een platform van Legal Intelligence speciaal voor de fiscalist. Het biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig in fiscale bronnen te bladeren en te zoeken, zoals de NDFR en de Vakstudie.

Only in Dutch

Tax Intelligence doorzoekt via een interface een groot aantal bronnen in een keer, waaronder bronnen van juridische uitgevers en vrij toegankelijke openbare bronnen. Beschikbaarheid van specifieke bronnen is afhankelijk van de afgesloten licenties tussen de Universiteitsbibliotheek en de uitgevers. De openbare bronnen die doorzocht worden verschillen van die in Legal Intelligence en Public Intelligence.
Aanvullende functies als dossiervorming en het instellen van voorselecties en attenderingen zijn beschikbaar.

Het kan zijn dat je niet direct bij Tax Intelligence terecht komt. Het platform dat het laatst gebruikt werd wordt opgestart. Er kan altijd geschakeld worden tussen toegang tot de drie platformen Tax Intelligence, Legal Intelligence en Public Intelligence.
Wil je ander platform kiezen

 1. plaats je muiswijzer op het pijltje naast je gebruikersnaam
 2. kies een ander platform uit het menu en klik op de naam van dat platform
 3. je schakelt naar het geselecteerde product.

In Tax Intelligence zijn standaard de primaire rechtsbronnen (regelgeving, verdragen, rechtspraak en parlementaire geschiedenis) opgenomen.
Zo worden de volgende openbare bronnen doorzocht:

 • Alle regelgeving (wetten, KB’s, AMvB’s, verdragen etc.) vanaf mei 2002 in geconsolideerde vorm
 • Alle kamerstukken en handelingen vanaf 1814 en alle Staatsbladen vanaf 1995
 • Alle rechtspraak van het Hof van Justitie EU, alle EU-regelgeving en veel andere EU-informatie
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Dutch Securities Institute (DSI)
 • ECB rentetarieven
 • EU Curia
 • Eur-Lex (Europese Unie)
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
 • History of Tax Treaties (Tax Treaties)
 • Internetconsultatie.nl
 • Leidraad voor juridische auteurs
 • OECD
 • Overheid.nl
 • Overheidsorganisaties
 • Rechtspraak.nl
 • Rijksoverheid.nl
 • Statengeneraaldigitaal.nl
 • Taxence Fiscaal Nieuws
 • Tuchtrecht.nl
 • Wetten.nl

Daarnaast worden de bronnen van de volgende Nederlandse uitgevers doorzocht:

 • Ars Aequi
 • Berghauser Pont
 • Boom Juridische uitgevers
 • Den Hollander
 • Delex
 • Elsevier / RBI
 • Wolters Kluwer
 • Paris
 • Max. file size: 64 MB.
  jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
 • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest