Via juridica

Databases

 

Via juridica combineert Nederlandse civiele en fiscale bronnen, op de vakgebieden Erfrecht, Huwelijksvermogensrecht, Ondernemingsrecht, Onroerendgoedrecht en Estate planning.

Via juridica is een online naslagwerk met Nederlandse civiele en fiscale documentatie, specifiek gericht op de vakgebieden Erfrecht, Huwelijksvermogensrecht, Ondernemingsrecht, Onroerendgoedrecht en Estate planning. De databank bevat naast artikelsgewijs commentaar ook recente jurisprudentie, beleidsbesluiten en parlementaire documenten.

Informatie kan worden gevonden door te bladeren in de opgenomen wetscommentaren of door gebruik te maken van de zoekfunctie.

Via juridica bestaat uit drie onderdelen: fiscaal, civiel en een cursusorganisatie.

  • Onderdeel ‘Fiscaal’ bevat alle voor de notariële praktijk relevante toelichtingen op fiscale wetten met bijbehorende jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten.
  • Onderdeel ‘Civiel’ biedt toegang tot alle voor de notariële praktijk relevante civiele wetten met bijbehorende jurisprudentie en parlementaire documenten.
  • Onderdeel ‘FBN Juristen’ geeft een overzicht van de aangeboden cursussen.

Door te klikken op het onderdeel ‘Fiscaal’ of ‘Civiel’ wordt standaard een overzicht getoond van de opgenomen wetten. Door vervolgens te klikken op een specifieke wet kun je verder bladeren.

Onder de tab ‘Kamerstukken’ zijn alle aanhangige, aangenomen of verworpen wetsvoorstellen opgenomen welke van betekenis zijn voor het notariële vakgebied. Houd er wel rekening mee dat in het onderdeel Fiscaal alleen de fiscale wetsvoorstellen worden getoond en in onderdeel Civiel alleen de civiele wetsvoorstellen. Door op een wetsvoorstel te klikken kunnen de kamerstukken behorende bij het wetsvoorstel geraadpleegd worden. Het meest recent gepubliceerde kamerstuk staat standaard bovenaan de lijst die wordt getoond.

Onder de tab ‘Rechtspraak’ worden alle uitspraken getoond die de redactie van FBN Juristen belangrijk acht voor het notariaat. De uitspraken kunnen gesorteerd worden op instantie, datum, nummer of titel door op de naam in de blauwe balk te klikken. Aan de linkerkant van het scherm zijn filteropties opgenomen.

Alleen in het onderdeel Fiscaal zijn beleidsbesluiten opgenomen, die allen betrekking hebben op de notariële belastingen. Bovenaan de pagina worden de beleidsbesluiten getoond die op dit moment gelden. Daaronder staan de beleidsbesluiten die zijn vervallen. Standaard wordt het meest recent gepubliceerde beleidsbesluit bovenaan getoond. De beleidsbesluiten kunnen gesorteerd worden op datum, nummer of titel door op de naam in de blauwe balk te klikken. Aan de linkerkant van het scherm kunnen de beleidsbesluiten gefilterd worden op wet en vervolgens eventueel op wetsartikel. Meerdere wetten en wetsartikelen kunnen tegelijk aangevinkt worden.

Via juridica wordt doorlopend geactualiseerd. Een gratis nieuwsbrief houdt de gebruiker periodiek op hoogte van nieuw aan Via juridica toegevoegde content.

  • Max. file size: 64 MB.
    jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
  • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest