Al is Universiteit Maastricht (UM) een jonge Nederlandse universiteit, toch beschikt de Universiteitsbibliotheek over een respectabele erfgoedcollectie.

Vanaf nu zijn delen van deze collectie te bekijken op www.academischecollecties.nl, de website van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). Hier kunt u door de bijzondere collecties en wetenschappelijke voorwerpen van een groot deel van de Nederlandse universiteiten grasduinen. Maastricht zet daarin haar collectie prijsbanden, de handbibliotheek van Pierre Kemp en de door hem geschilderde revuetaferelen in de etalage. In de toekomst wordt de website ook aangevuld met delen van de Maastrichtse Jezuïtencollectie.

Academisch erfgoed is een verzameling van wetenschappelijke collecties die door de eeuwen heen is opgebouwd en omvat eigenlijk alles wat met de geschiedenis, cultuur en tradities van de universiteiten te maken heeft. Veel academisch erfgoed in Nederland is versnipperd en verscholen aanwezig binnen de diverse instellingen. Vandaar dat in 2010 het landelijk initiatief is genomen om deze collecties gemeenschappelijk en online aan te bieden. In november 2012 is de website van SAE opengesteld. Tot nu toe zijn collecties opgenomen van 9 van de 13 Nederlandse universiteiten.

Naast de Universiteit Maastricht zijn dit de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen UR en de Technische Universiteit Eindhoven.

Welke collecties ziet u van de Universiteit Maastricht?

  • De prijsbandencollectie
    Een van de voorlopers van het huidige middelbare onderwijs in de 19e eeuw was de zogenaamde Latijnse School. Deze school werd alleen bezocht door leerlingen die een universitaire studie wilden gaan volgen. Een paar keer per jaar werden overgangsexamens gehouden, waarbij de beste leerlingen beloond werden met een prijs: meestal een in perkament of leer gebonden boek, met op de voorkant een vergulde afdruk van het stadswapen. Voorin het boek zat een (meestal) handgeschreven opdracht, waarin de naam van de leerling, klas en eventuele bijzondere redenen van toekenning werden vermeld. Deze boeken noemde men prijsbanden. In de loop van de vorige eeuw zijn deze prijsbanden een collectors item geworden. De Universiteitsbibliotheek van de UM bezit 141 van dit soort banden.
  • De bibliotheek van de dichter Pierre Kemp (1886-1967)
    Deze persoonlijke, zogenoemde handbibliotheek is in 1994 door de Pierre Kemp Stichting in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek. De collectie bevat sprookjes, mythen, sagen, kunstgeschiedenis, muziek, kinderspeelgoed en veel dichtbundels en bloemlezingen. Veel van zijn boeken hebben tevens een museale waarde vanwege een aantal marginalia (handgeschreven kanttekeningen) en omdat de dichter ze in gekleurd vliegerpapier heeft laten kaften.
  • De collectie revuetaferelen van Pierre Kemp
    In 1931 vervaardigde de dichter en schilder Pierre Kemp twaalf tekeningen in kleur  of wat men zou kunnen noemen ‘choreografische fantasieën’. Elf daarvan zijn bewaard gebleven, de twaalfde fantasie, met als titel “Ideal Baby Competition” is nog niet teruggevonden. Wat Pierre Kemp met deze merkwaardige ontwerpen voor revue of ballet precies voor ogen had, is niet bekend. Wel valt uit zijn persoonlijk archief op te maken dat hij ze naar Amerika heeft willen sturen. De voorstellingen lijken inderdaad aan te sluiten bij wat vernieuwende theaterkunstenaars en scenografen in die dagen in de Verenigde Staten produceerden.

Vindt u het Maastrichtse academisch erfgoed ook belangrijk?

Neem dan contact op (T +31 43 388 5001) voor bijvoorbeeld een rondleiding langs de mooie oude boeken of adopteer een stukje erfgoed dat wij graag met uw steun willen restaureren en digitaliseren.

Meer informatie

Pin It on Pinterest

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: