Onlangs is door het College van Bestuur van de  Universiteit Maastricht (UM) en de Maurits Sabbe Bibliotheek (MSB) in Leuven een contract getekend voor het in bruikleen geven van een klein deel van de Jezuïetencollectie. Het betreft de zogenaamde Jesuitica en Jansenistica. De MSB is de faculteitsbibliotheek theologie van de Katholieke Universiteit Leuven, een belangrijk onderzoekscentrum voor wat betreft Jezuïetenstudies e.a. theologische en/of religieuze onderzoeksvelden.

Onder Jesuitica wordt in het algemeen literatuur van en over Jezuïeten verstaan. Jansenistica is literatuur van en over het Jansenisme, een religieuze en politieke beweging uit de 17e en 18e eeuw, die zich vooral in Frankrijk ontwikkelde als reactie op bepaalde ontwikkelingen in de Katholieke Kerk en op het absolutisme van de vorsten uit die dagen (en tégen de invloed van de Jezuïeten).

Het genoemde deel van de collectie omvat circa 24.000 banden (respectievelijk 18.235 titels Jesuitica en 1.705 Jansenistica), ongeveer 10% van de totale Jezuïetencollectie. De boeken komen door deze bruikleen beter beschikbaar voor internationaal theologisch onderwijs en onderzoek. Conservering en toegankelijkheid zijn gegarandeerd. De collecties blijven juridisch eigendom van de UM.

Behalve de Jansenistica zijn alle boeken de afgelopen jaren door de Universiteitsbibliotheek Maastricht opgenomen in de catalogus en voor een klein deel van trefwoorden voorzien, voor zover van belang voor onderzoek en onderwijs aan de UM. Deze titels zullen in de catalogus van de UB blijven, met als toevoeging “Beschikbaar via de Maurits Sabbe Bibliotheek in Leuven”. In de catalogus van de MSB zullen de titels de toevoeging “Eigendom van de Universiteitsbibliotheek Maastricht” krijgen.

De MSB heeft zich verplicht om een deel van de Jansenistica (pamfletten en brochures) dat tot op heden nog niet is opgenomen in de catalogus, te beschrijven. Hier is al een begin meegemaakt. Deze beschrijvingen zullen te zijner tijd ook zichtbaar worden in de catalogus van UB Maastricht, met genoemde toevoeging.

Mochten boeken nodig zijn voor onderwijs en onderzoek aan de UM, dan zullen deze binnen 10 dagen in Maastricht beschikbaar zijn.

De werken die in het kader van gebruik voor onderwijs en onderzoek in Leuven gedigitaliseerd gaan worden, zullen ook (digitaal) beschikbaar worden gesteld binnen de UM. Ook zal het daarbij mogelijk zijn om deze via de landelijke website van de Nederlandse Academische Collecties beschikbaar te stellen.

 

 

Pin It on Pinterest

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: