Metamorfoze

Published on 01 Aug 2019

Onlangs heeft de Universiteitsbibliotheek Maastricht 34 gedigitaliseerde tijdschriftentitels toegevoegd aan Metamorfoze. Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het zijn voor Nederland unieke titels die alleen aanwezig zijn in de Jezuïetencollectie en die nog niet digitaal beschikbaar waren.

Wat is Metamorfoze?

Metamorfoze financiert sinds 1997 projecten voor de conservering en digitalisering van archieven, boeken, kranten en tijdschriften. Het programma  investeert in onderzoek naar papierconservering en zorgt voor de bescherming en het behoud van het papieren erfgoed. Het papier uit de periode 1840-1950 is zeer kwetsbaar vanwege het gebruik van hout als grondstof. Digitalisering van dit materiaal garandeert langdurig behoud. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels op deze manier geconserveerd.

 

Wat heeft de universiteitsbibliotheek ingebracht?

De tijdschriftentitels die de universiteitsbibliotheek heeft ingebracht zijn van belang in cultuurhistorisch perspectief. De onderwerpsgebieden zijn een afspiegeling van wat er zoal in onze Jezuïetencollectie aanwezig is, vooral kunst, architectuur, literatuur, missiologie, pedeagogie en theologie. Hiermee draagt de universiteitsbibliotheek ook een substantieel steentje bij aan het behoud van ons nationaal cultureel erfgoed.

 

Beschikbaarheid

Tijdschriften tot en met 1939 zijn in te zien via de nationale historische database Delpher. Inmiddels zijn via deze database al meer dan 100 miljoen pagina’s beschikbaar, met teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Alle teksten worden hier onder één knop aangeboden en zijn woord voor woord doorzoekbaar. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

In verband met auteursrechten zijn tijdschriften van na 1940 te zien via de Koninklijke Bibliotheek. 

 

Auteur: Guy Jaegers

Library update

Last updated: 01/08/19 

Pin It on Pinterest