Ontdek één van onze schatten in Kasteel Hoensbroek

Ontdek één van onze schatten in Kasteel Hoensbroek

Updated on 29 Sep 2020 | Published on 27 Sep 2018

De bijzondere Mercator-Hondius renaissance-atlas maakt van 27 september tot en met 13 januari in Kasteel Hoensbroek deel uit van de tentoonstelling Heers & Verdeel als onderdeel van het najaarprogramma LIMBURG, ONBEGRENSD?.

Dit juweel van graveerkunst is in 2015 aan de Universiteit Maastricht (UM) in bruikleen gegeven door RK Parochie H. Remigius Simpelveld. De UM zet de Mercator Hondius atlas sindsdien in voor onderwijs – en onderzoeksdoeleinden. Deze parel bevindt zich normaal ondergronds, in het depot van de Universiteitsbibliotheek, achter zwaarbeveiligde deuren. Maar u kunt de atlas nu bewonderen in een van de mooiste, best bewaarde en toegankelijke kastelen van Europa.

 

Handgekleurde kaarten

De 10e editie van de atlas is gemaakt in het jaar 1628 en heeft meer dan 150 kaarten. Stuk voor stuk waardevolle graveerkunst. Opvallend zijn de enorme hoeveelheid details en de realistische weergave van de toen gekende wereld. Deze editie bezit handgekleurde kaarten en deze druk is de eerste waarin Jodocus Hondius (1563-1612) zijn naam heeft gezet onder enkele Mercator-kaarten.

Hondius is vooral bekend als heruitgever van de atlassen van Gerardus Mercator. Hij kocht Mercators koperplaten in 1604 en breidde de atlas in 1606 met 36 nieuwe kaarten uit. Tot 1636 verschenen nieuwe, vermeerderde edities in verschillende talen. In Nederland beschikt alleen de Stadsbibliotheek Maastricht over dezelfde editie uit 1628.

 

Atlas Mercator Hondius (10e editie, 1628)

Atlas Mercator Hondius (10e editie, 1628)

 

 

Tentoonstelling Heers & Verdeel: het ontstaan van Limburg in kaart

Deze tentoonstelling is opgebouwd rond een unieke collectie oude landkaarten, daterend vanaf de zestiende eeuw. Ze vertellen een verhaal over kennis, macht, politiek, oorlog en de ontmoeting van culturen. Maar ook het verhaal van onze huidige provincie Limburg: over de voortdurende wijziging van heersers die het land steeds opnieuw indeelden. Naast de kaarten zijn zeer bijzondere objecten te zien uit onder meer de collecties van het Koninklijk Huis.

Pin It on Pinterest