WET HERZIENING GERECHTELIJKE KAART (HGK)
Per 1 januari 2013 treedt de HGK in werking. De 19 rechtbanken zijn samengevoegd tot 10 nieuwe rechtbanken en door de fusie van de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden is het aantal gerechtshoven teruggebracht van 5 naar 4.
In OpMaat zijn deze wijzigingen doorgevoerd en wordt in de zoekvelden de nieuwe indeling gehanteerd.
Meer informatie over HGK

EUROPEAN CASE LAW IDENTIFIER (ECLI)
In de loop van 2013 gaat de Rechtspraak uitspraken nummeren volgens de ECLI. Deze nummering gaat het Landelijke Jurisprudentie Nummer (LJN) vervangen. Groot voordeel van ECLI ten opzichte van LJN is dat deze nummering Europa-breed wordt gebruikt. Daardoor zijn buitenlandse uitspraken beter te vinden en zijn uitspraken van de Europese hoven makkelijker te citeren.
De Rechtspraak gaat na invoering alle uitspraken met een LJN hernummeren naar ECLI. De hernummerde uitspraak bevat altijd het oude LJN. Uitzonderingen zijn de conclusies van de advocaat-generaal en arresten van de Hoge Raad die nu eenzelfde LJN hebben, maar voor de ECLI twee nummers toegewezen krijgen. Hoe de hernummering hiervoor precies gaat verlopen is nog niet bekend.

Vooruitlopend op de invoering van de ECLI zijn in OpMaat alle zoekvelden die nu geschikt zijn om op LJN te zoeken ook alvast geschikt gemaakt voor het zoeken op de ECLI. Na invoering van de ECLI kan dus zowel het ‘oude’ LJN worden gebruikt als ook de ‘nieuwe’ ECLI. Binnen OpMaat worden niet de ECLI gegevens van de hernummerde uitspraken opgenomen. Aangezien een onderdeel van dit nummer het oude LJN is, is ervoor gekozen om hier het reeds bestaande LJN als uitgangspunt te nemen.
Meer informatie over ECLI 

OpMaat_Premium Plus is raadpleegbaar via de homepage van de bibliotheek > Librar quick links > Databases:  OpMaat_Premium Plus.

Pin It on Pinterest

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: