Schenking driedelig medisch standaardwerk

by | 21 Jun 2018

Zo nu en dan krijgt de Universiteitsbibliotheek de vraag om een of meerdere boeken uit privébezit op te nemen in haar collecties. Na analyse van zo’n aanbod valt het besluit om een schenking al dan niet te aanvaarden. Onlangs is het werk Histoire générale de la médecine opgenomen vanwege de grote betekenis ervan voor de medische geschiedenis.

 

Medische geschiedenis 

Uit de privébibliotheek van mevrouw Els Boumans – Fransen is het fraai geïllustreerde werk afkomstig van Maxime Laignel-Lavastine: Histoire générale de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de l’art vétérinaire.

 

Deze foto is van een werk uit de Bijzondere Collectie van Universieit Maastricht. Copyright: Universiteitsbibliotheek Maastricht. Foto: Odin Essers

 

Het werk bestaat uit drie kloeke delen en telt in totaal 2170 pagina’s. Laignel-Lavastine (1875-1953) redigeerde deze omvattende geschiedenis samen met zijn secretaris Bertrand Guégan (1892-1943). Tientallen auteurs droegen aan dit ambitieuze project bij, dat in de loop van 1936, 1938 en 1949 werd gepubliceerd door Albin Michel in Parijs.

Op het gebied van medische geschiedenis – inclusief farmacie, kunst, tandheelkunde en diergeneeskunde – gold het lang als een standaardwerk.

 

Maxime Laignel-Lavastine (1875-1953)

Bronvermelding: Collection BIU Santé Médecine 

 

Annemieke Klijn,
Onderzoeksmedewerker Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en lid van de werkgroep Medische Geschiedenis

Pin It on Pinterest