Top

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’ maakt de regels en normen voor de jaarverslaggeving overzichtelijk en toegankelijk voor verschaffers, gebruikers en controleurs van de jaarverslaggeving.

Open database

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (grote en middelgrote rechtspersonen), uitgegeven door Kluwer onder verantwoordelijkheid van de ‘Raad voor de Jaarverslaggeving’, maakt de regels en normen voor de jaarverslaggeving overzichtelijk en toegankelijk voor verschaffers, gebruikers en controleurs van de jaarverslaggeving. Het neemt de wettelijke regelingen als uitgangspunt voor de jaarrekening en het jaarverslag en is zo ingericht dat je antwoord vindt op vragen die zich in de praktijk voordoen. De Raad houdt in het werk zoveel mogelijk rekening met de internationale standaarden van het IASC. Voorts verwerkt de uitgave ook de uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad voorzover deze een algemeen karakter dragen. Richtlijnen en in het bijzonder de daarin opgenomen stellige uitspraken dragen wezenlijk bij aan het door de wet verlangde inzicht in vermogen en resultaat.

Ask your librarian! Save time by starting your support request here and we’ll connect you to an expert.

Comments are closed.
Back to top