Gezondheidsstatistieken

De belangrijkste producenten van Nederlandse en enige Europese gezondheidsstatistieken zijn opgenomen in dit portaal.
Database logo

Gezondheidsstatistieken

De belangrijkste producenten van Nederlandse en enige Europese gezondheidsstatistieken zijn opgenomen in dit portaal.

Database info

Dit portaal is een bundeling van weblinks naar Nederlandstalige producenten van gezondheidsstatistieken. De verwijzingen leiden naar rapporten en statistische data op het gebied van gezondheid(szorg) en welzijn. De informatie is gerubriceerd naar onderwerp. De aangeboden links verwijzen naar statistieken, publicaties of naar de zoekmachine van de betreffende organisatie.

Organisatie

Links

Algemeen

 
CBS – Centraal Bureau voor Statistiek Publicaties – Statistieken – Thema’s
Centraal Planbureau Publicaties – Statistieken
Veiligheid: kenniscentrum letselpreventie  Publicaties zoeken
Sociaal en Cultureel Planbureau Publicaties – Publicaties zoeken
TNO Kwaliteit van leven Publicaties zoeken – Thema’s 

Gezondheid(szorg) algemeen

Consumentenpanel Gezondheidszorg Publicaties
Eurostat Publicaties – Statistieken
Gezondheidsraad Publicaties
Inspectie voor de Gezondheidszorg Publicaties zoeken
Loketgezondleven.nl Thema’s
Ministerie SZW Publicaties zoeken – Thema’s
Ministerie VWS Publicaties zoeken
Monitor Langdurige Zorg Publicaties – Statistieken
Nationaal ICT Instituut in de Zorg Publicaties
Nederlandse Zorgautoriteit Publicaties – Thema’s
NIVEL Publicaties zoeken
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Publicaties
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Thema’s
World Health Organization Publicaties – Statistieken
ZonMW Thema’s
Zorgcijfers Statistieken
Zorggegevens.nl Metadatabase – Thema’s

Kosten gezondheidszorg

Nederlandse Zorgautoriteit Publicaties – Thema’s
Nefarma Publicaties
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Publicaties zoeken
Stichting Farmaceutische Kengetallen Publicaties
Vektis Publicaties – Statistieken
Zorginistituut Nederland Statistieken

Intramurale gezondheidszorg

DBC-informatiesysteem Statistieken

Extramurale zorg

NIVEL Publicaties zoeken
NIVEL De Tweede Nationale Studie Publicaties
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Publicaties – Statistieken

Geestelijke volksgezondheid

LADIS, Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem Publicaties – Statistieken
Trimbos instituut Publicaties

Geneesmiddelen en hulpmiddelen

CvZ GIPdatabank Statistieken
Stiching Farmaceutische Kengetallen Publicaties – Statistieken

Specifieke aandoeningen

EUROCAT, Congenitale afwijkingen Publicaties
Nationaal Panel Chronisch zieken en gehandicapten Publicaties
Hartstichting Publicaties
Nederlandse Kankercentra Statistieken

Arbeid en gezondheid

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Publicaties – Statistieken

Sociale zekerheid

UWV Publicaties – Statistieken

Sexualiteit

Rutgers Kenniscentrum seksualiteit Publicaties – Statistieken

Database logo

Guides & training

There are no Guides or trainings for this database at this time.

Support

Are you:(Required)

jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
Max. file size: 64 MB.
Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.