Google Scholar / Google Wetenschap

Google Scholar is a search engine which provides a simple way to broadly search for scholarly literature.
Database logo

Google Scholar / Google Wetenschap

Google Scholar is a search engine which provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Database info

English

Google Scholar is a search engine which provides a simple way to broadly search for scholarly literature. You can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other websites.

Google Scholar returns the most relevant search results first. This method of sorting results is called ‘relevance ranking’. Google Scholar’s relevance ranking is based on the number of times a document has been cited in other documents indexed by Google Scholar. Items that are cited the most by other items will show up higher in the result list.
The downside of relevance ranking is that the most recent articles are generally not included in the top results. The reason for this is simply that it takes time for an article to be cited by other articles.

Dutch

Google Wetenschap is een zoekmachine waarin op een eenvoudige manier gezocht kan worden naar wetenschappelijke literatuur. Je kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen: artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties.

Google hanteert een logaritme waarbij de meest geciteerde artikels bovenaan de resultatenlijst komen te staan. Op die manier mis je vaak recentere artikels die nog niet lang genoeg gepubliceerd zijn om al veel geciteerd te zijn.

Database logo

Guides & training

Google Scholar help overview

Google search operators

Cite
Click on the double quotes and a window will open showing how this article is listed in a source list according to MLA, APA or ISO 690. Make sure there is no information missing, for example, a link or DOI, and always check if the reference is correct.

Citeren
Klik op de dubbele aanhalingstekens en er opent zich een venster waarop te zien is hoe dit artikel vermeld wordt in een bronnenlijst volgens MLA, APA of ISO 690. Let op dat er geen gegevens ontbreken, bijvoorbeeld een link of DOI, en controleer altijd of de verwijzing klopt.

Support

Are you:(Required)

jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
Max. file size: 64 MB.
Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.