De Universiteitsbibliotheek heeft toegang tot het bestand ‘Digitale Plakkaatzoeker’.

De ‘Digitale Plakkaatzoeker’ biedt de mogelijkheid op trefwoorden te zoeken naar “plakkaten”, d.w.z. wetten en verordeningen die tussen 1665 en 1795 zijn afgekondigd in het Overkwartier van Gelre, het territorium in het midden en noorden van de huidige Nederlandse provincie Limburg en een aangrenzend deel van Nordrhein-Westfalen, dat tot en met de Spaanse Successie-oorlog (1702-1713) als Spaans Gelre en Staats-bezet Gelre deel uitmaakte van de Zuidelijke Nederlanden en in 1713 en 1715 werd gesplitst in Oostenrijks, Pruisisch en Staats-Opper-Gelre.

Het bestand is het resultaat van een door NWO, de Provincie Limburg, het Rijksarchief Limburg en de Gemeente Venlo gesubsidieerde project “Digitalisering Plakkaten en Ordonnanties Overkwartier van Gelre”, dat werd uitgevoerd door medewerkers van de capaciteitsgroep ‘Grondslagen en methoden van het Recht’ van de Universiteit Maastricht, van het Rijksarchief Limburg en van de gemeentelijke archiefdienst Venlo.

De wetten en verordeningen die tussen 1665 en 1795 in het Overkwartier van Gelre zijn afgekondigd zijn niet alleen voor beoefenaren van de institutionele en rechtsgeschiedenis, maar ook voor geïnteresseerden in de regionale, sociaal-economische en cultuurgeschiedenis een bijzonder belangrijke kenbron, omdat vrijwel alle actuele maatschappelijke en politieke problemen van die tijd daarin hun weerslag vonden.

Om de gedigitaliseerde plakkaten te kunnen raadplegen dient de DJVU-viewer geïnstalleerd te zijn. Deze is beschikbaar op de startpagina van het bestand zelf.

Meer informatie: Digitalisering van rechtsbronnen – De “plakkaten” van het Overkwartier van Gelre. Bewerkte tekst van een presentatie gehouden op het Internationales Archivsymposion “Grenzüberschreitende archivische Projekte in der Euregio” te Eupen op 27 en 28 mei 2003 door Berkvens, A.M.J.A.

De ‘Digitale Plakkaatzoeker’ is raadpleegbaar via de homepage van de bibliotheek > eLibrary > Databases a-z > Law > All.

Met dank aan Prof. dr. A.M.J.A. Berkvens
Bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria

 

 

 

 

Pin It on Pinterest