Expositie Rechtsgeschiedenis ter ere van Louis Berkvens

Expositie Rechtsgeschiedenis ter ere van Louis Berkvens

Updated on 24 Jul 2018 | Published on 11 Jun 2018

Op 15 juni 2018 neemt prof. dr. Louis Berkvens na 20 jaar bijzonder hoogleraarschap afscheid van de Universiteit Maastricht (UM). Ter ere hiervan is in het Bestuursgebouw van de UM aan de Minderbroedersberg vanaf 11 juni 2018 een tentoonstelling te zien over de geschiedenis en ontwikkeling van de rechtspraak met werken uit de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek, het Centre Céramique en het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

 

Grote betrokkenheid bij erfgoed

In zijn afscheidsrede Het leenrecht vergadert. Limburgse rechtsgeschiedenis in Euregionaal perspectief grijpt Berkvens terug op zijn bijzonder hoogleraarschap rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria. In deze rede komt tevens zijn betrokkenheid bij het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap naar voren.

 

Rechtsgeschiedenis in beeld

Voor een rechtshistoricus die zich met de regionale rechtsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd bezighoudt, hebben de bijzondere collecties van de eerdergenoemde instanties veel te bieden. De tentoongestelde werken grijpen terug op de rechtsgeschiedenis, maar laten ook de connectie zien tussen de rechtspraak van toen en van nu. Zo kunt u er lokale en regionale rechtsbronnen, waaronder Observationes en inheemsrechtelijke commentaren, bewonderen. Daaronder enkele zeer bekende werken zoals de Saksenspiegel (1554), geschreven door de Saksische ridder Eike von Repgow, en de Observationes (1741) van de beroemde Luikse jurist Charles de Méan. Daarnaast kunt u oude en nieuwe wettenbundels en enkele werken die recent door Berkvens geschreven zijn bekijken. Omdat hij er tevens voor gezorgd heeft dat vele plakkaten uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht gedigitaliseerd zijn, hebben ook deze rechtsbronnen een plekje in de expositie.

 

De Saksenspiegel en twee wettenbundels uit 1604 en 1663-1664

De Saksenspiegel en twee wettenbundels uit 1604 en 1663-1664

 

Adopt-a-Book

Bij de tentoonstelling is en speciale plek voor het werk Recessen van Maastricht, in 1719 gedrukt in Maastricht door Lambertus Bertus. Dit is een zeer interessant werk voor zowel de rechtsgeschiedenis als de geschiedenis van Maastricht. Dat maakt dit boek bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden. Maar het boek verkeert in een slechte conditie en heeft daarom dringend een restauratie nodig. Wilt u de Universiteitsbibliotheek Maastricht daarmee helpen? Via het Adopt a book programma kunt u dit (of een ander zelf te kiezen) boek uit de Bijzondere Collecties ‘adopteren’ om de Universiteitsbibliotheek financiële steun te bieden bij het opknappen van bijzonder erfgoed.

 

De expositie bezoeken?

Vanaf 11 juni 2018 is de expositie te zien in het bestuursgebouw van de UM, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK, Maastricht. De expositie duurt tot 13 juli, dus neem uw kans en kom deze prachtige werken zo snel mogelijk bewonderen! U bent welkom tijdens de openingstijden van het gebouw: ma – vr 08.00 – 19.00.

 

Pin It on Pinterest