Poëzieparcours 2019

Updated on 29 Sep 2020 | Published on 03 Jan 2019

Dit jaar vindt van 2 januari t/m 6 februari het Poëzieparcours plaats in Maastricht. De Universiteitsbibliotheek is met een van haar vitrines onderdeel van deze wandeling. In de vitrine die zich bevindt in de passage tussen de Grote Looiersstraat 17 en de Nieuwenhofstraat, zal een werk uit onze Bijzondere Collecties te zien zijn: een fragment uit het gedicht ‘Oorlogspraeludium’ van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967). Het sluit aan bij het landelijke thema ‘Vrijheid’ en het bijbehorende motto ‘Zonder handen, zonder tanden’. Dit motto is afkomstig van een gedicht van Tom Lanoye, de schrijver van het Poëziegeschenk in 2019. 

 

 

Vrijheid

Vrijheid is niet vanzelfsprekend en moet daarom altijd gevierd worden. Ten aanzien van de oorlogen doet Nederland dat op 5 mei (Tweede Wereldoorlog) en België op 11 november (Eerste Wereldoorlog). De Poëzieweek viert de vrijheid van 31 januari t/m 6 februari. Want vrijheid gaat niet alleen over het vrij zijn van bezetters in tijden van oorlog, maar ook over het zich vrij voelen als individu. Poëzie is bij uitstek een vehikel om diverse vormen van vrijheid te bezingen.

 

De keuze van de Universiteitsbibliotheek

Sinds 2013 neemt de Universiteitsbibliotheek deel aan het Poëzieparcours. Er is wederom gekozen voor poëzie van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967). Dit keer een fragment uit het gedicht ‘Oorlogspraeludium’:

Vurige tongen zweefden boven mensen…

En die men zei: ‘Daar zweeft een vlam op u’

Werd bleek en keek beangstigd in de spiegel,

– ‘Gij liegt, gij liegt! Die vlam is boven u!

Niet boven mij, die niemand haat!’ 

Bron: Kemp, P. (1916). De bruid der onbekende zee en andere gedichten. Maastricht: Maastrichtsche Boek- & Handelsdrukkerij. MU AAF 411

 

Over het gedicht

Pierre Kemp schreef ‘Oorlogsplaelidium’ in 1914. Hans op den Coul duidde het gedicht in 1999 als volgt:

Kemp was nog geen dertig toen hij ‘Oorlogspraeludium’ schreef, de eerste wereldoorlog was in het weliswaar neutrale Nederland voor iemand in Maastricht heel dichtbij. Wat meteen opvalt is de vermenging van twee beelden: dat van de moderne oorlogsindustrie met zijn gifgas, vliegtuigen en duikboten, en het oud-christelijk Pinksterverhaal: Op de vijftigste dag na Christus’ verrijzenis daalde de Heilige Geest in de gedaante van vurige tongen neer op de Apostelen: op slag spraken ze alle talen. De verovering van de wereld kon beginnen …

Kemp was natuurlijk – net als veel van zijn avantgardistische tijdgenoten – op deze jonge leeftijd futurist. De Eerste Wereldoorlog was in hun beleving ook het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis. De ‘vurige tongen’ is dan tevens een metafoor voor het ‘geweld’ van de moderniteit en techniek die deze nieuwe tijd aankondigde.

Het gedicht is ook verschenen in deel 1 van zijn Verzameld werk (pagina 449). Wilt u dit of een ander boek uit onze Bijzondere Collecties inzien? Vraag het aan de informatiebalie van Bibliotheek Binnenstad.

 

Lees meer over het Poëzieparcours Maastricht op de website van Maastricht Boekenstad

 

Help ons dit erfgoed te behouden

In de loop van de jaren heeft Universiteit Maastricht een omvangrijke erfgoedcollectie weten te vergaren waaronder werken van Pierre Kemp. Die willen we graag, met uw steun, behouden voor onderzoek en onderwijs aan de universiteit en voor de regio. U kunt op 2 manieren helpen:

 

 

Pin It on Pinterest