Please find the Dutch vacancy text below

The University Library has a vacancy for a 1.0 FTE for a Functional support officer digital learning environment (EleUM). We are looking for a communicative, experienced and flexible colleague for functional support to educational staff at Maastricht University (UM) when using:

 • The UM Learning Management System (currently Blackboard) and the associated tools and applications such as video applications
 • The online work-, teaching- and examination-places for students (the Student desktop)

Tasks

 • User support, assistance and guidance to faculty EleUM support, key users of video services and Student desktop
 • Inform and train educational staff on the use of the digital learning environment with associated tools and applications by creating, maintaining and publishing online user information such as instructional videos, manuals, procedure descriptions and guidelines
 • Contribute to the structural solution of incidents, changes, upgrades etc
 • Contribute to evaluations, improvement actions, projects, trials etc. especially as a project assistant or project leader in projects related to UM video services and Student desktop
 • Perform user acceptance testing (GATS) for EleUM and Student desktop according to the UM IT release schedule
 • Coordinate within the Library operational support and management of Student Desktop

Job requirements 

 • Qualified in higher education
 • Fluent in Dutch and English
 • Demonstrable experience in (the support of) education, preferably also with making videos
 • Knowledge of the functionality of digital learning environments, preferably Blackboard
 • Basic knowledge of web, network and video technology
 • Affinity with new forms of teaching in higher education
 • Competences: analytical skills, customer engagement, result-oriented, oral and written communication, inventiveness, teamwork and organizational sensibility

Working conditions

The function is a 1.0 FTE appointment for one year with possibility of extension by proven suitability. The function is assigned in the UFO profile Functional (information) officer (level 1 or 2). Start by mutual agreement.

Depending on knowledge and experience, the function will be classified in VSNU scale 9 or 10. The minimum gross monthly salary is €2651 and a maximum €3642 for scale 9 and a minimum of €2532 and maximum €3997 for scale 10.

Organisation

The library offers, from two locations, approximately 4,000 employees and 16,000 students of Maastricht University a modern study- and research environment and a large collection of scientific resources that are available online 24/7. The library consists of six divisions: Information Centre, Education & Research Support (ERS), Media, Systems, Languages and Staff. The culture at Maastricht University Library is open, collegial and customisable.

The department ERS provides support and skills training in the use of scientific information and manages the electronic learning environment EleUM, the Student Desktop and research registration system METIS / PURE. ERS also provides specialist advice on e-learning, copyright, publishing, searching and storing research data and access to research publications. The department consists of 25 employees within 6 teams: Account Management, Scientific information & skills support, e-Learning and Research Support, EleUM support and Metis / PURE support.

The Functional user support officer EleUM is stationed in the ERS division of the UB and reports to the department manager of ERS.

Information and Application

 • Are you interested in this job and do you have questions about the content of the job? Please contact:
 • Do you have questions about the procedure? Please contact: Marijke Roolvink-Batty (043-388 3186 or m.roolvink@maastrichtuniversity.nl)
 • Do you want to apply? Send your motivation letter and CV before February 29, 2016 to: povacatures@maastrichtuniversity.nl
 • Interviews will be held in the week of 7 and 14 March, 2016

 

 

Vacature Functioneel beheerder universitaire digitale leeromgeving (EleUM)

De Universiteitsbibliotheek (UB) heeft een 1.0 fte vacature voor een Functioneel beheerder universitaire digitale leeromgeving (EleUM). We zoeken een communicatieve, deskundige en flexibele collega voor het beheer en de support aan het onderwijs van de Universiteit Maastricht (UM) bij het gebruik van:

 • Het UM Learning Management System (op dit moment Blackboard) en de hieraan gekoppelde tools en applicaties zoals videotoepassingen
 • De online werk-, onderwijs- en toets-plekken voor docenten en studenten (de Student Desktop)

Takenpakket

 • Gebruikersondersteuning, hulp en advies aan facultaire EleUM coördinatoren, key-users van videodiensten en van Student Desktop
 • Informeren en trainen van docenten over het gebruik van de digitale leeromgeving en de daarin geïntegreerde building blocks o.a. door het maken, onderhouden en publiceren van online gebruikersinformatie zoals instructiefilmpjes, handleidingen, procedurebeschrijvingen en richtlijnen
 • Bijdragen aan de structurele oplossing van incidenten, changes, upgrades etc.
 • Bijdragen aan evaluaties, verbeteracties, projecten, trials etc. in het bijzonder als projectmedewerker en/of deelprojectleider in projecten rondom UM videodiensten en Student Desktop
 • Uitvoeren van gebruikersacceptatietesten (GATS) voor EleUM en Student Desktop volgens het UM IT release schema
 • Binnen de UB coördineren van het operationeel functioneel beheer Student Desktop

Functie-eisen

 • HBO of academisch werk- en denkniveau
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Aantoonbare werkervaring in (de ondersteuning van) het onderwijs, bij voorkeur ook met het maken van video’s
 • Kennis van de functionaliteiten van elektronische leeromgevingen, bij voorkeur Blackboard
 • Basiskennis van web-, netwerk- en videotechnologie
 • Affiniteit met nieuwe onderwijsvormen in het hoger onderwijs
 • Competenties o.a.: analytisch vermogen, klantbetrokkenheid, resultaatgerichtheid, mondelinge en schriftelijke communicatie, inventiviteit, samenwerken en organisatiesensibiliteit

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een 1.0 fte een aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel Functioneel (informatie) beheerder niveau 1 of 2. Start in overleg.

Afhankelijk van kennis en ervaring wordt de functie ingevuld in schaal 9 of 10. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.651 en maximaal € 3.642 voor schaal 9 en minimaal € 2.532 en maximaal € 3.997 voor schaal 10.

Vacature

Organisatie

Vanuit 2 locaties biedt de UB aan ca. 4.000 medewerkers en 16.000 studenten van de Universiteit Maastricht een moderne studeer- en onderzoekomgeving en een grote collectie wetenschappelijke bronnen die 24/7 online beschikbaar zijn. De UB bestaat uit zes afdelingen: Information Centre, Education & Research Support (ERS), Media, Systems, Talencentrum en Staf. De cultuur bij de Universiteitsbibliotheek Maastricht is open, collegiaal en klantgericht.

De afdeling ERS levert support en skills trainingen bij het gebruik van wetenschappelijke informatie en beheert de elektronische leeromgeving EleUM, de Student Desktop en het onderzoekregistratiesysteem METIS/PURE. Ook geeft ERS gespecialiseerd advies over e-learning, auteursrechten, publiceren, zoeken en opslaan van onderzoek data en toegang tot onderzoekpublicaties. De afdeling bestaat uit 25 medewerkers verdeeld over de teams Relatiemanagement, Scientific information & skills support, e-Learning en Research support, EleUM-support en METIS/PURE-support.

De functioneel EleUM beheerder wordt geplaatst bij de afdeling ERS van de UB bij het team Functioneel Gebruikers Beheer (FGB) EleUM.

Informatie en solliciterena.vesseur@maastrichtuniversity.nl

 • Bent u geïnteresseerd in deze vacature en hebt u vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met:
  • Frederike Vernimmen – de Jong, afdelingsmanager Education & Research Support (043 – 388 5137 / 5001 of f.vernimmen@maastrichtuniversity.nl) met vragen over de afdeling ERS en over de Student Desktop
  • Antoinette Vesseur, coördinator team Functioneel gebruikersbeheer EleUM (043 – 388 5118 of a.vesseur@maastrichtuniversity.nl) met vragen over EleUM
 • Hebt u vragen over de sollicitatie? Neem dan contact op met Marijke Roolvink-Batty (043-388 3186 of m.roolvink@maastrichtuniversity.nl)
 • Wilt u solliciteren? Stuur voor 29 februari 2016 uw motivatie en CV naar: povacatures@maastrichtuniversity.nl
 • De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de week van 7 of 14 maart a.s.

Pin It on Pinterest