Wiki-wetenschappers

by | 21 Jun 2018

Als actief lid van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) participeert de Universiteitsbibliotheek vanaf september in het project Wiki-wetenschappers. Met dit project wil de SAE historische gegevens van Nederlandse hoogleraren centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken.

 

Wikidata Specialist in Residence

Via het open platform Wikidata gaat de SAE een overzicht publiceren van alle belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland sinds 1575. Om dit te realiseren zal de SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling een Wikidata Specialist in Residence aanstellen, die zich speciaal voor dit nieuwe open platform zal inzetten.

GLAM is een acroniem voor Galleries, Libraries, Archives and Museums. Alle instellingen die met publiek geld cultureel materiaal en erfgoed verzamelen vallen onder deze categorie.

 

Belangrijke eerste stap

Deze publiek toegankelijke database vormt de basis voor verder hergebruik en is beschikbaar voor individuele gebruikers, onderzoekers, online platforms en biografische portalen. Het biedt daarmee een belangrijke eerste stap richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse hoogleraren bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen.

 

Copyright: Universiteit Maastricht, Kunst- en Erfgoedcommissie.

Wynand Wijnen, een van de eerste hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Limburg.

 

Lees meer op de website van de Kunst- en Erfgoedcomissie.

 

 

Pin It on Pinterest