Het ei dat nooit advocaat kon worden bevindt zich in de Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht. Het is een rood ei met daarop een in goudkleur geschreven gedicht. Dit unieke object is één van de pareltjes uit het grafische werk van dichter Pierre Kemp (1886-1967) die ook een begenadigd tekenaar en schilder was.

Tot 24 december 16.00 uur bent u van harte welkom om een selectie van het grafische werk van de dichter Pierre Kemp te komen bekijken in het Bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht:

  • Locatie: Minderbroedersberg 4-6
  • Openingstijden: ma – vr 08.00 – 19.00

Merkwaardige unicaten

Een ander unicum dat in deze mini-expositie is te zien, is het vriendenboek dat Kemp in 1956 werd aangeboden. Het bevat bijdragen van vrijwel alle grootheden uit de Nederlandse poëzie van die tijd, onder wie Achterberg, Roland Holst, Vestdijk en Lucebert en daarnaast prachtige werken van beeldende kunstenaars.

Ook laten wij u de elf choreografische fantasieën zien die Kemp in 1931 vervaardigde. Wat hij met deze merkwaardige ontwerpen voor revue of ballet precies voor ogen had, is niet bekend. Wel valt uit zijn persoonlijk archief op te maken dat hij ze naar Amerika heeft willen sturen. De voorstellingen lijken inderdaad aan te sluiten bij wat vernieuwende theaterkunstenaars en scenografen in die dagen in de Verenigde Staten produceerden.

Voor de eerste maal te zien is een schilderstukje dat werd aangetroffen in een cahier met het handschrift van het lyrische epos ‘De Tocht’, waaraan Kemp in 1914 begon. Verder een merkwaardig boekje met een tekening van de dichter omgeven door krokodillen en een tweetal originele, geïllustreerde brieven uit zijn correspondentie met de Vlaamse auteur Adriaan de Roover uit de periode 1956 tot 1962.

Bonnefantenmuseum

Met deze mini-tentoonstelling sluiten we aan bij de tentoonstelling ‘De hand van Pierre Kemp’, tot 7 januari te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Voor het eerst toont het Bonnefantenmuseum Kemps werken op papier, merendeel schetsen en studies die dateren uit de jaren 1905 tot 1913. Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is het drietal schetsboekjes dat bewaard is gebleven uit 1906-1907.

 

Pin It on Pinterest