Regelgeving, parlementaire documenten, rechtspraak, boeken en tijdschriftbijdragen, krantenartikelen en YouTubefilmpjes: hoe kan een auteur het best naar deze bronnen verwijzen? Welke afkortingen zijn begrijpelijk voor de lezer en wanneer worden ze gebruikt? En hoe verschillen verwijzingen naar papieren literatuur en internetpublicaties van elkaar? Deze tiende druk biedt antwoord op dergelijke vragen en handzame richtlijnen over bronvermeldingen, het gebruik van voetnoten en verwijzingen, afkortingen en meer.

De belangrijkste wijzigingen en opzichte van de vorige editie zijn:

  1.  Voorkeur voor het verkort verwijzen naar tijdschriftartikelen in voetnoten.
    Sinds 2013 werd in de Leidraad aanbevolen om in verkorte verwijzingen naar tijdschriftartikelen ook de (afgekorte) titel van het tijdschrift te vermelden. In deze tiende druk komen zij hierop terug en adviseren zij weer om voor het verkort verwijzen naar tijdschriftartikelen dezelfde methode te gebruiken als voor boeken, namelijk met de achternaam van de auteur en het jaartal van publicatie (aangevuld met een nadere specificatie in de vorm van pagina- of paragraafnummer).
  2. Meer aandacht voor het verwijzen naar blogs, andere online publicaties en online berichten.
  3. Enkele kleine wijzigingen ten aanzien van verwijzingen naar frequent geactualiseerde uitgaven en naar (andere) online publicaties.

Deze Leidraad is als download beschikbaar via de databank Kluwer Navigator onder Uitgaven.