We blijven graag in contact

De ligging van de Universiteitsbibliotheek (UB) zorgt voor een grote aanloop van studenten in de wijk. Uit recent contact bleek dat er een grote behoefte is aan transparantie en communicatie. Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de UB, sturen we u daarom graag deze nieuwsbrief Buurt en Bieb. Ons voornemen is om deze nieuwsbrief met regelmaat aan u te sturen. Naaste buren ontvangen de nieuwsbrief in de brievenbus. Tevens zullen wij een digitale versie versturen. Wilt u voortaan de Buurt en Bieb nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl

Terugblik buurtbijeenkomst

Op maandag 14 november vond een bijeenkomst plaats met de gemeente, de UB en bewoners en ondernemers uit de Nieuwenhofstraat. We maakten nader kennis met elkaar, maar spraken ook kritisch over de ontstane woon-/leefsituatie in de Nieuwenhofstraat. Onder andere de peuken op straat, de stalling van de fietsen en samenscholing voor de in- en uitgang kwamen ter sprake. Diverse ideeën en suggesties kwamen ter tafel en momenteel onderzoeken de UB en de gemeente de haalbaarheid van deze aangedragen punten. Tevens wordt onderzocht welke aanvullende acties genomen kunnen worden om de situatie in de straat te verbeteren. In deze nieuwsbrief leest u alvast een update over een initiatief om de peuken op straat tegen te gaan. Graag koppelen we verdere voortgang en acties die we nemen aan u terug. Enerzijds via deze nieuwsbrief. Anderzijds tijdens de volgende buurtbijeenkomst die staat gepland op maandag 23 januari 2023 om 19.00. Deze zal plaatsvinden in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek aan de Nieuwenhofstraat. Wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen? Stuur een e-mail naar buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl om u aan te melden.

Omdat de UB beter bereikbaar wil zijn voor omwonenden hebben we het volgende e-mailadres beschikbaar gesteld waarop u terecht kunt met vragen, tips, klachten of ideeën: buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Openingstijden examenperiode

Vanaf zaterdag 3 december hanteert de UB langere openingstijden in aanloop naar de examenperiode. We openen in deze periode ook op zaterdag en zondag om 08.30. Maar waar we voorheen tijdens examenweken ma t/m vrij geopend waren tot 00.00, sluiten we vanaf 3 december ook tijdens de examenweken om 22.00.

Van 24 december t/m 1 januari zijn we gesloten wegens de kerstvakantie. Vanaf 2 januari gelden de reguliere openingstijden.

Initiatief Peukenzee

Op 24 november (Clean Up Day) startte de UM met een pilot om extra aandacht te vragen voor de rookvrije universiteit. Op o.a. de UB-locatie in de binnenstad verzamelde het team van Peukenzee sigarettenfilters. Daarmee werd zichtbaar gemaakt hoe veel inspanning het kost om het terrein elke dag peukvrij te houden. Tijdens het rapen informeerde het peukenteam geïnteresseerden over de nadelige milieueffecten van sigarettenfilters en geven zij tips om zwerfpeuken te voorkomen. Tevens is er een ‘peukenzuil’ geplaatst, waar de op de grond gegooide sigarettenpeuken in verzameld worden. De inhoud van de zuilen wordt na afloop van de campagne gedoneerd aan Peukenzee om onderzoek naar recycling van sigarettenfilters te stimuleren.

Wilt u meer weten over Peukenzee? Bezoek dan hun website voor meer informatie.