Voorstel vijf pijlers voor Limburgensen

Published on 21 Jun 2018

De vijf samenwerkende Limburgse erfgoedinstellingen – Centre Céramique, Universiteitsbibliotheek, LGOG, SHCL, Limburgs Museum en RHCL –  hebben een ontwerp gemaakt voor een doorstart van de integrale omgang en ontsluiting van de historische collecties en met name de Limburgensen.

 

Op zoek naar een duurzame aanpak

Deze erfgoedinstellingen nemen daarmee de handschoen op en gaan in op de uitnodiging van de Provincie Limburg om een nieuwe en vooral duurzame aanpak te introduceren voor het erfgoed.

 

Bron: Bouwens, A., & Ouwen Petrus van (Maastricht). (1662). Cort begryp des levens vanden h. servativs, eersten bisschop ende patroon van maestricht. Tot Maestricht,: Gedruckt by P. van Ouwen.

 

 

De instellingen zien 5 pijlers

  • continuïteit in de uitbouw van de collecties en de wetenschappelijke kennis ervan
  • garanderen van de bewaarcondities van de opgebouwde collecties
  • fysieke en digitale ontsluiting die past bij deze tijd
  • een nieuwe vorm van programmering met die collecties (publieksstrategie en bereik, in het bijzonder van de jeugd)
  • structureel ruimte maken voor Reseach and Development (Erfgoedincubator).

 

Culturele Atlas Limburg

De Universiteitsbibliotheek wacht, samen met de andere erfgoedinstellingen met spanning op een positieve reactie van de Provincie Limburg. Met dit initiatief dragen we bij aan (duurzaam) goede scores op de Culturele Atlas Limburg.

In die nieuwe Atlas wordt de regionale cultuurindex geïntroduceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Boekmanstichting en geeft de omvang en variëteit van het culturele aanbod per gemeente en regio weer. De index is opgebouwd uit twintig indicatoren, die zijn onderverdeeld in de categorieën podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.

Pin It on Pinterest