Vanaf 22 november 2023 krijgt Kluwer Navigator een nieuwe naam: InView Essential.
Deze naamsverandering heeft geen invloed op de vertrouwde functionaliteiten van Navigator. Alles blijft exact zoals je gewend bent, en het platform blijft ongewijzigd. Je kunt nog steeds inloggen zoals je altijd hebt gedaan.
Ook het logo en de URL’s veranderen. Dat betekent dat je vanaf die datum automatisch wordt doorverwezen naar de nieuwe URL.

Wil je meer details over deze naamsverandering? Lees dan het nieuwsbericht op de Wolters Kluwer-website: Navigator wordt InView Essential.

InView Essential is bereikbaar via de homepage van de bibliotheek onder ‘Resources’ > ‘Databases overview‘.

Heb je vragen over deze overgang?
Neem gerust contact op met Angélique Bessems via Ask Your Librarian.

Bij het doorvoeren van de wijzigingen bestaat de kans dat Navigator en InView Essential van 21 november, 22:00 uur tot 22 november, 6:00 uur verminderd bereikbaar zijn.

English translation:

From November 22, 2023, Kluwer Navigator will be taking on a new name: InView Essential. This change in name will not impact the trusted functionalities of Navigator. Everything will remain exactly as you are accustomed to, and the platform will remain unchanged. You can continue to log in just as you always have.
From the mentioned date, you will be automatically redirected to the new URL.

InView Essential can be accessed via the library’s homepage under ‘Resources’ > ‘Databases overview‘.

For more details regarding this name change, feel free to read the news article on the Wolters Kluwer website: Navigator becomes InView Essential.

Should you have any questions, don’t hesitate to contact Angélique Bessems through Ask Your Librarian.

Please note that during the implementation of these changes, there is a possibility that both Navigator and InView Essential may experience reduced accessibility from November 21, 22:00, until November 22, 6:00.