At present, most digital collections of libraries can be found in a fragmented way. A prospective user not only has to know of the existence of certain collections, but also has to search different websites to access the material. At the request of, and with a grant from, the Stichting Pica (a foundation that promotes and stimulates information provision in the Netherlands), the Koninklijke Bibliotheek (KB, the National Library of the Netherlands) established the programme line Linked Digital Heritage in 2021. This programme line aims to connect libraries’ dispersed heritage, making it available for use by different target groups of education, science, the creative industry and the general public.

Linked Open Data: from collection to connection
In the first phase, the Maastricht University Library carried out the pilot project ‘Het licht is rond: Pierre Kemp verbonden’ in cooperation with the KB and Stichting Pica. This project aims to answer how the University Library’s collection of the poet Pierre Kemp (1886-1967) can be presented through Linked Open Data in such an open and enriched way as to reach the widest possible audience. An important outcome of this project is the publication of a dataset (a collection of data describing characteristics or properties) of the information objects to be included in an author portal developed by the Literatuurmuseum (Museum of Literature) in The Hague as part of the first phase of this programme line. The dataset contains the metadata offered as Linked Open Data of letters, manuscripts, drawings and even physical objects digitised in 3D. The dataset contains a link to the digitised content in the content management system Omeka S of the University Library, including Pierre Kemp’s desk and an egg decorated by him with a poem.

Linked Digital Heritage programme line
KB’s programme line consists of two phases. The objective of the first phase is to connect digital heritage collections with 10 libraries, including Maastricht University Library, by Linked Open Data and with persistent identifiers. Persistent identifiers ensure that digital objects will always remain accessible online, in the same location, even if the URL or file name changes.
The objective of the second phase is to set up a structural programme line Linked Digital Heritage to which libraries can subscribe to connect their heritage collections at the source. The projects of the participating institutions in the first phase serve as pilots for setting up the structural programme line.

More info
Netwerk Digitaal erfgoed
Ook bibliotheken gaan digitaal erfgoedcollecties met elkaar verbinden

Dutch translation:

Universiteitsbibliotheek Maastricht zet concrete stappen in Linked Open Data
Op 31 maart jl. werd door de Universiteitsbibliotheek (UB) Maastricht de eerste fase van de landelijke programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed afgerond. Op dit moment zijn de meeste digitale collecties van bibliotheken versnipperd vindbaar. Een gebruiker moet nu niet alleen van het bestaan van bepaalde collecties weten, maar ook allerlei verschillende websites bezoeken om bij het materiaal te komen. Op verzoek van en met subsidie van de Stichting Pica heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 2021 de programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed ingericht. Deze programmalijn is erop gericht om het verspreide erfgoed van bibliotheken te verbinden. Daarmee komt het beschikbaar voor gebruik door verschillende doelgroepen: voor het onderwijs, de wetenschap, de creatieve industrie en het brede publiek.

Linked Open Data: van collectie naar connectie
De UB Maastricht voerde in de eerste fase in samenwerking met de KB en Stichting Pica het pilotproject ‘Het licht is rond: Pierre Kemp verbonden’ uit. Met dit project wil de UB Maastricht antwoord geven op de vraag hoe zij haar collecties van dichter Pierre Kemp (1886-1967) zo open en verrijkt mogelijk kan presenteren aan een zo breed mogelijk publiek middels Linked Open Data (het koppelen van data). Een belangrijk resultaat van dit project is de publicatie van een dataset (een verzameling van gegevens die kenmerken of eigenschappen beschrijven) van de informatieobjecten zodat deze kan worden opgenomen in een auteursportaal dat als onderdeel van de eerste fase van deze programmalijn is ontwikkeld door het Literatuurmuseum in Den Haag. De dataset bevat de als Linked Open Data aangeboden metadata van brieven, handschriften, tekeningen en zelfs fysieke objecten die in 3D zijn gedigitaliseerd. De dataset bevat een link naar de gedigitaliseerde content in het contentmanagement-systeem Omeka S van de UB Maastricht, waaronder het bureau van Pierre Kemp en een door hem met een gedicht gedecoreerd ei.

Programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed
Het programma van de KB bestaat uit twee fasen. De doelstelling van de eerste fase is om met 10 bibliotheken, waaronder de UB Maastricht, digitale erfgoedcollecties te verbinden door data te koppelen (Linked Open Data) met duurzame identifiers. Met het gebruik van duurzame identifiers blijven digitale objecten altijd op dezelfde locatie online beschikbaar, dus ook als de URL of bestandsnaam verandert. De doelstelling van de tweede fase is de inrichting van de structurele programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed waarop bibliotheken kunnen inschrijven om hun erfgoedcollecties bij de bron te kunnen verbinden. De projecten van de deelnemende instellingen in de eerste fase dienen als pilot voor het inrichten van de structurele programmalijn.

Meer informatie
Netwerk Digitaal erfgoed
Ook bibliotheken gaan digitaal erfgoedcollecties met elkaar verbinden