Buurtbijeenkomst

Op 22 juni jl. kwam bieb en buurt bij elkaar tijdens een buurtbijeenkomst. Aanwezig tijdens de bijeenkomst waren:

 • Gemeente Maastricht – Erwin Gerardu en Pieter van der Waa
 • Woonpunt – Ingrid Veerkamp
 • Handhaving – Massimo di Perna
 • Politie – Can Golpek
 • Bewoners van de Looiersgracht, Nieuwenhofstraat en Zwingelput
 • Coop – eigenaar Frank en assistent manager
 • Universiteitsraad – studenten Puck van der Herden en Selma Quinten
 • Gemeente vanuit fiets parkeren – Marijke Terpstra
 • Bewonersvereniging Jekerkwartier – Marijke van Lierop
 • Universiteitsbibliotheek (UB) – Carin Klompen, Hans Rademacher, Toiny Kerkhofs
 • Facility Service (FS) Maastricht University – Anke Dassen

In deze nieuwsbrief leest u meer over wat er besproken is tijdens de buurtbijeenkomst t.a.v. eerder gemaakte afspraken en informeren wij u over de vervolgafspraken.

Tevens hebben we opnieuw afgesproken om bij elkaar te komen op maandag 30 oktober om 19.00 in de bibliotheek op de Grote Looierstraat 17. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Terugkoppeling gemaakte afspraken

 

Afspraak 1: stadsreiniging aansluiten bij bijeenkomst?

Helaas kon stadsreiniging niet aansluiten. Wel is het volgende met hen afgesproken: 1x per week vegen, 2x per week prikken. We roepen op om zelf te blijven melden via Gemeente app.

De problematiek is besproken met wethouder Aarts. De gemeente geeft toestemming om extra prullenpakken en peukenzuilen te plaatsen.  In overleg met de UB wordt bepaald waar deze worden geplaatst.

 

Afspraak 2: stadsbestuur meer betrekken bij problematiek

Wethouders Aarts en Pas worden geïnformeerd . Verder vindt er 2 keer per jaar overleg plaats tussen College van Bestuur UM en College van Bestuur gemeente Maastricht. De problematiek stond al op de agenda, maar was tot nu toe gericht op de problemen rondom de fietsen(stalling). Marijke Terpstra (Posifiets) heeft de brede problematiek aangekaart.  Het onderwerp wordt na de zomer opnieuw geagendeerd.

 

Afspraak 3: bijdrage en acties team handhaving

De wijkbus is op locatie geweest. Tevens is er onopvallend gesurveilleerd en zijn er observaties gedaan. Er zijn geen verbalen uitgedeeld voor bijv. het laten slingeren van afval of hangen in portieken, omdat dit niet aan de orde was op het moment van surveilleren. Nieuwe afspraken voor de aanwezigheid van handhaving en politie worden gemaakt.

 

Afspraak 4: betrekken van studenten

Studenten Puck van Herwerden en Selma Quinten van de U-raad waren aanwezig bij de bijeenkomst en denken actief mee. Daarnaast zijn studenten betrokken geweest in de totstandkoming van de campagne Respect starts here. Ook in de toekomst blijft de UB studenten betrekken.

 

 

Afspraak 5: aanpak fiets overlast

De UB zorgt voor zo veel mogelijk fietsenstallingsplekken op het binnenplein. De capaciteit voor het aantal fietsenstallingsplekken wordt vergroot. Tevens neemt de UB fietsstewards  in dienst die met name tijdens piekmoment worden ingezet.

 

Afspraak 6: UB campagne Respect starts here

Via de website, Social Media, de studentennieuwsbrief en communicatie ter plekke wordt aangedacht gevraagd voor de campagne. Tevens zijn de UM, faculteiten en studieverenigingen benaderd en worden studenten gewezen op de gedragsregels bij het reserveren van een studieplek. De campagne wordt herhaald aan het begin van het nieuwe academische jaar. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de campagne tijdens de informatiemarkt van de INKOM. Dit is een actie door studenten voor studenten. Daarnaast werkt de UB m.b.v. een nieuwe websitepagina aan de verspreiding van studenten over meerdere locaties om de drukte op de GL17 te beperken. Afgesproken wordt om de openingstijden op Tapijn te herzien. Ook wordt de samenwerking met faculteiten opgezocht om educatie over gedragsregels te verzorgen.

Meer informatie over de campagne leest u op onze website.

 

Afspraak 7: communicatie bieb en buurt

De UB communiceert actief met de buurt via de nieuwsbrief. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

 

Afspraak 8: Peukenzee campagneweek

In mei heeft een UM brede een campagneweek plaatsgevonden. De resultaten van de campagneweek leest u terug in de vorige buurt en bieb nieuwsbrief. In september komt er een vervolg.

Vervolgafspraken

 • Er worden extra afvalbakken geplaatst in overleg tussen de gemeente en UB.
 • Het stadsbestuur wordt meer betrokken bij de problematiek. Wethouders Aarts en Pas worden door de gemeente geïnformeerd.
 • De UB gaat wederom actief de gedragsregels promoten tijdens de INKOM en facultaire introductiedagen. Ook hier worden wederom studenten bij betrokken.
 • De UB onderzoekt de mogelijkheden tot educatie over sociale omgangsnormen in de publieke ruimtes.
 • Er worden nieuwe afspraken gemaakt met handhaving om te komen surveilleren.
 • Handhaving onderzoekt de mogelijkheden m.b.t. een APV grondslag voor een rookverbod in de omgeving van de universiteitsbibliotheek.

Buurtbijeenkomst

Bent u ook aanwezig bij de volgende buurtbijeenkomst op maandag 30 oktober 19.00? Meld u aan via het e-mailadres: buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.