Buurtbijeenkomst 

Op 8 mei jl. heeft er weer een buurtbijeenkomst plaatsgevonden. Aanwezig tijdens de bijeenkomst waren verschillende buurtbewoners van het Jekerkwartier, vertegenwoordigers van de Coop, handhaving, gemeente Maastricht, de politie, de Universiteitsbibliotheek (UB) en Facility Service van de Universiteit Maastricht. Tijdens de bijeenkomst werd er open en constructief gesproken over de problemen en mogelijke vervolgacties. De belangrijkste uitkomsten die besproken zijn: 

  • Alle aanwezige en betrokken partijen onderschrijven het belang van een goede samenwerking. Klachten en vragen worden serieus genomen en er wordt gekeken naar hoe elke partij kan bijdragen de problematiek tegen te gaan. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid asbakken en meer prullenbakken op straat te plaatsen en wordt het stadsbestuur nog meer betrokken bij de problematiek. De Coop ruimt actief rommel op straat op en handhaving en politie zullen waar mogelijk present zijn en optreden. De UB start een proef om meer fietsenstallingen te realiseren op de binnenplaats, zal meer surveillance inzetten en start een campagne om de bewustwording onder studenten te vergroten. Meer over de campagne in deze nieuwsbrief. 
  • In het vervolg worden studenten actiever betrokken. De Universiteitsbibliotheek nodigt voor de volgende buurtbijeenkomst een afvaardiging van de studenten uit, zodat zij mee kunnen denken over mogelijke oplossingen. 

De volgende buurtbijeenkomst staat gepland op 16 juni om 19.00 in de bibliotheek, Grote Looiersstraat 17. Wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen? Stuur een e-mail naar buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl om u aan te melden. 

Respect starts here: taking care of our shared home away from home

De UB is een campagne gestart om de bewustwording onder studenten over de problematiek te vergroten. De campagne is samen met studenten opgezet. In de campagne worden de studenten aangesproken op de problemen die enkelen van hun veroorzaken en de verantwoordelijkheid die iedere student draagt om ervoor te zorgen dat hun ‘home away from home’, zoals zij zelf de bibliotheeklocatie noemen, een prettige en veilige omgeving is voor studenten, buren en medewerkers. Middels posters, (social media) berichten en communicatie via de faculteiten en Universiteit Maastricht worden studenten nogmaals attent gemaakt op de problematiek en de (gedrags)regels die gelden in en rondom de bibliotheek en in de buurt. 

In het kader van deze campagne wordt tevens samengewerkt met handhaving en politie. Zo is er een wijkbus van de politie aanwezig in de Nieuwenhofstraat in week 22 en 23. Vanuit de wijkbus monitort de politie enerzijds de situatie. Anderzijds fungeert de wijkbus als informatiepunt. Buurtbewoners, studenten en medewerkers zijn in de wijkbus welkom voor informatie of vragen. Daarnaast zal handhaving aanwezig zijn in week 24 en waar nodig overtredingen beboeten. Loop gerust eens langs de wijkbus voor meer informatie. Wilt u meer weten over de campagne? Bezoek onze website: umlib.nl/respectstartshere. 

Contactpunt 

De UB wil beter bereikbaar zijn voor omwonenden. Daarom hebben we het volgende e-mailadres beschikbaar gesteld waarop u terecht kunt met vragen, tips, klachten of ideeën: buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl. 

Initiatief Peukenzee: Clean Up week

Voor de derde keer bezocht het team van Peukenzee Universiteit Maastricht. Dit keer werd een Clean Up week van 8-12 mei georganiseerd waarbij het team maar liefst 12 verschillende UM locaties bezocht. Zo bezocht het team op donderdag 11 mei ook weer de bibliotheeklocatie in de binnenstad. Onlangs ontvingen wij de evaluatie van Peukenzee. Hierin werd inzichtelijk welk effect de bezoeken van Peukenzee hebben op het aantal peuken op straat. De resultaten tonen een duidelijke vermindering van het aantal peuken op straat in de binnenstad. In September gaat het team door met de 4e campagne, om zo ook nieuwe studenten te bereiken. Het doel blijft om studenten bewust te maken van de rookvrije universiteit en peukenafval te verminderen. 

Datum bezoek Peukenzee  Aantal gevonden peuken 
24/11/2022  22000 cm3  
08/02/2023  6900 cm3 
11/05/2023  4418 cm3 

 

Meer informatie over Peukenzee vindt u op hun website: www.peukenzee.nl/over-ons/.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief: buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl